Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Bảo vệ quyền kinh doanh đồng đẳng, sáng tỏ, khó khăn là nhiệm vụ quan trong của chính quyền. Chính quyền (Chính phủ) kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Để thực hiện tốt chức năng kiến tạo, chính quyền địa phương cần ban hành những chính sách cụ thể hướng vào:

– Tăng chất lượng và hiệu quả của những cơ quản lý nhà nước. Đẩy nhanh vận dụng kỹ thuật thông tin vào việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp để mang hạ tầng dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh của những doanh nghiệp, đồng thời phục vụ cho công việc quản lý doanh nghiệp.

Rate this post

Bình luận