7 điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 20/2/2014, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng đủ 7 điều kiện chặt chẽ sau để trở thành nhà đầu tư chiến lược trong những tổ chức tín dụng Việt Nam:

Thứ nhất, được những tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế với uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên; Đủ nguồn tài chính để tậu cổ phần được xác định theo BCTC được kiểm toán độc lập năm liền kề trước năm nộp hồ sơ và vốn đầu tư tậu cổ phần hợp pháp theo quy định của pháp luật; Việc tậu cổ phần ko gây tác động tới sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam; Ko tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế khó khăn trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, nhà băng, chứng khoán và thị trường chứng khoán của nước nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính và Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính tới thời khắc nộp hồ sơ tậu cổ phần.

Thứ  hai, là nhà băng nước ngoài, doanh nghiệp tài chính nước ngoài, doanh nghiệp cho thuê tài chính nước ngoài được phép thực hiện hoạt động nhà băng theo quy định của pháp luật của nước nơi đặt trụ sở chính. Đơn vị tài chính nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại doanh nghiệp tài chính Việt Nam. Đơn vị cho thuê tài chính nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại doanh nghiệp cho thuê tài chính Việt Nam.

Thứ ba, có thương hiệu hoạt động quốc tế trong ngành nghề tài chính nhà băng từ 5 năm trở lên.

Thứ tưvới tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ USD vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ tậu cổ phần.

Thứ nămvới văn bản cam kết và kế hoạch rõ ràng về việc gắn bó lợi ích trong tương lai với tổ chức tín dụng Việt Nam, tương trợ tổ chức tín dụng Việt Nam ứng dụng kỹ thuật hiện đại; phát triển sản phẩm, nhà cung cấp nhà băng; tăng năng lực tài chính, quản trị, quản lý.

Thứ sáu, ko sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác tại Việt Nam.

Thứ bảy, cam kết hoặc đã sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng Việt Nam mà tổ chức nước ngoài đề nghị tậu cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Rate this post

Bình luận