Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, quản lý

Giải pháp tập huấn

Trong mọi Doanh nghiệp, công việc nguồn nhân lực luôn hết sức quan yếu, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao từ hàng ngũ quản lý các đơn vị quản lý cho tới hàng ngũ viên chức kỹ thuật trong một loại hình kinh doanh rất chuyên biệt là TT logistics sẽ là cản trở sự phát triển vững bền cũng như năng lực khó khăn cho những TT logistics tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực cho logistics phải theo hướng chính quy, nhiều năm kinh nghiệm với tầm nhìn đồng bộ cả trong ngắn hạn và dài hạn, chú trọng hệ thống tập huấn, huấn luyện hiệu quả, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực làm thuê tác quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác những TT logistics.

Thực hiện liên kết với những doanh nghiệp có thương hiệu để hợp tác tập huấn, huấn luyện nguồn nhân lực, vừa trao đổi tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm vừa tiết kiệm giá bán; đồng thời tăng năng lực và khó khăn của mỗi bên; Tham gia những khóa tập huấn chuyên ngành về logistics nhằm trang bị tri thức chuyên môn phục vụ công việc, tiếp cận những xu hướng phát triển trong ngành này;

Thu hút và với chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực trong nước và nước ngoài với trình độ cao, chuyên môn sâu về logistics; Mang thể thực hiện thuê chuyên gia với chuyên môn cao phụ trách những phòng ban then chốt nước ngoài nhằm tương trợ lẫn nhau, vừa liên kết phát triển, vừa học hỏi kinh nghiệm quản lý của nước ngoài, kèm theo điều kiện chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho hàng ngũ viên chức trong nước;

Cần chú trọng tổ chức tập huấn nội bộ để mang lại hiệu quả cao, thích hợp với yêu cầu từng vị trí công việc tại trung tâm; Tạo điều kiện cho cấp quản lý, hàng ngũ viên chức kỹ thuật được đi thăm quan, học hỏi, tăng tay nghề tại những nước với ngành logistics phát triển. Từ đó, định hướng phát triển nghề nghiệp cho viên chức, phát triển nguồn nhân lực phổ quát, nhiều năm kinh nghiệm theo những tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo cho sự phát triển trong khoảng thời gian dài và tăng năng lực khó khăn.

Giải pháp khoa học

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học thông tin và khoa học quản lý hiện đại vào tổ chức và hoạt động của TT logistics, kết hợp với tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm TT logistics thực hiện chức năng và công năng một cách trong khoảng thời gian dài với hiệu quả cao, khó khăn và hội nhập được với những TT logistics trong khu vực và cả nước.

Kỹ thuật quản lý

Tận dụng CNTT, thương nghiệp điện tử để tăng hiệu quả hoạt động của TT logistics thông qua việc kết nối mạng lưới thông tin điện tử giữa chính quyền, những TT logistics và những nhà vận chuyển.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả hoạt động, TT logistics sẽ ứng dụng phần mềm quản lý tiên tiến với khả năng tìm kiếm, truy xuất xác thực, đáp ứng những đòi hỏi khó tính và chuẩn mực nhất của khách hàng, với khả năng tích hợp với hệ thống mã vạch, cho phép quản lý những thứ tự hoạt động của doanh nghiệp như những chu trình liên quan tới tìm bán, giao nhận hàng hóa,…

Rate this post

Bình luận