Sự phát triển và tính đa dạng của các công cụ, hàng hóa trên thị trường

Cùng với hình thức vay, mượn truyền thống với hình thức giao dịch giao ngay đã với thêm nhiều hình thức giao dịch khác trên TTTT Việt Nam như: những giao dịch tậu bán với kỳ hạn; hợp đồng tậu lại (Repo) và nhiều nghiệp vụ phái sinh khác (như hoán đổi ngoại tệ, lãi suất, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn…). Tương tự, những nghiệp vụ cơ bản của TTTT trên toàn cầu cũng đã được ứng dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức giao dịch giao ngay chiếm phần to tỷ trong giao dịch trên TTTT (hơn ¾ tổng khối lượng trao đổi). Những giao dịch phải sinh khác chưa thực sự phổ biến, chỉ chiếm sắp ¼ khối lượng trao đổi.
Cụ thể tình hình phát triển của từng hàng hóa đã và đang giao dịch trên TTTT Việt Nam như sau:
(1) Về hợp đồng tậu lại (Repo): Hiện nay, nhu cầu giao dịch trên thị trường là rất to nhưng hạ tầng hạ tầng của Việt Nam còn chưa đáp ứng kịp(chưa xây dựng được thông lệ thị trường, chưa thống nhất được hợp đồng GMRA chuẩn, chưa với hệ thống nhà băng lưu ký, nhà băng giám sát nhiều năm kinh nghiệm,…). Đối tượng tham gia thị trường còn hạn chế, chỉ giới hạn lại ở những TCTD; đồng thời hàng hóa giao dịch cũng chỉ là trái phiếu Chính phủ.
(2) Về chứng chỉ tiền gửi (CDs): Cả sản phẩm lẫn đối tượng tham gia thị trường vẫn còn ở mức độ sơ khai do sản phẩm với tính thanh khoản thấp, kém quyến rũ (hiện mới chỉ với những tổ chức chứng khoán, NHTM, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia thị trường). Mặt khác, thông lệ thị trường sắp như chưa được hình thành.
(3) Về những sản phẩm phái sinh:
Nhu cầu giao dịch thị trường đối với những giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch quyền chọn, giao dịch hoán đổi ngày càng to. Tuy nhiên, tương tự như giao dịch hợp đồng tậu lại Repo, hạ tầng hạ tầng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của thị trường (chưa xây dựng thông lệ thị trường, chưa với tổ chức xếp hạng tín nhiệm, Bộ Tài chính chưa với hướng dẫn hạch toán đối với doanh nghiệp, chưa thống nhất ứng dụng được hợp đồng phái sinh ISDA chuẩn…). Mặt khác, hành lang pháp lý cho hoạt động của những giao dịch cũng như này cũng một số sản phẩm phái sinh khác chưa hoàn thiện. Hiện mới ban hành những văn bản pháp lý về giao dịch quyền chọn lãi suất và tậu bán ngoại tệ, chưa với những quy phạm pháp quy đối với những sản phẩm quyền chọn khác. Do đó, cần hoàn thiện phạm vi pháp lý về những sản phẩm phái sinh nhằm tạo điều kiện cho TCTD nhiều và phát triển những sản phẩm nhà sản xuất tài chính cho khách hàng.
(4) Về cửa sổ chiết khấu/tái chiết khấu/OMO: Hạ tầng pháp lý cho phương tiện này khá đầy đủ; đồng thời, hạ tầng hạ tầng trả tiền và khoa học thông tin đã được xây dựng và hình thành tương trợ tốt cho giao dịch, thu thập thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định quản lý về CSTT.
(5) Về thị trường GTCG: so với tất cả các nước với TTTT phát triển, thị trường GTCG ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.
Đối với những giao dịch tậu bán trái phiếu/tín phiếu Chính phủ, mặc dù hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường đã được tạo lập khá đầy đủ; đồng thời, hạ tầng hạ tầng, hạ tầng trả tiền và khoa học thông tin cũng đã được tạo lập tương trợ tốt cho giao dịch; tuy nhiên, đối tượng tham gia thị trường còn hạn chế và bị chi phối bởi những TCTD (TCTD nắm trên 50% lượng trái phiếu Chính phủ phát hành). Ngoài ra, Việt Nam cũng thiếu hệ thống quy định, điều kiện để xét duyệt và phê chuẩn danh sách những nhà tự doanh (main sellers) trên thị trường; sự liên thông về thông tin và cơ chế phối hợp quản lý chính sách giữa NHNN và Bộ Tài chính trong quản lý thị trường vẫn cần tiếp tục cập nhật, nâng cấp.
Thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương còn sơ khai và tính thanh khoản thấp; hầu hết những giao dịch nếu với được thực hiện giữa những TCTD hoặc những tổ chức bảo hiểm, chưa với sự tham gia mở rộng của những thành viên khác trên thị trường.
Hàng hóa trên thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp/Trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh còn nghèo nàn và tính thanh khoản thấp. Theo đó, hàng hóa với khả giao dịch nhiều trên thị trường là trái phiếu VAMC (tuy nhiên cần nhiều quy định pháp quy ban hành trong thời kì tới). Hệ thống văn bản quy phạm pháp quy còn chưa đầy đủ, đồng bộ. Đặc thù, việc thiếu hệ thống thông tin về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp cản trở rất to cho sự phát triển của hàng hóa, phương tiện này.
Nhu cầu thị trường đối với những giao dịch thương phiếu (CPs) cũng khá to, tuy nhiên những văn bản quy phạm pháp quy còn tiếp tục cần được bổ sung, hoàn thiện. Hạ tầng hạ tầng cho những giao dịch này cũng chưa đáp ứng kịp (chưa xây dựng được thông lệ thị trường, chưa với tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp,…).
Những sản phẩm khác như chấp phiếu nhà băng (BAs), Chứng chỉ quỹ trên TTTT vẫn còn là ngành nghề còn mới tại Việt Nam,giao dịch ko to như quy mô tiềm năng (so với kim ngạch xuất khẩu). Theo đó, những văn bản quy phạm pháp quy cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; đặc trưng cần nhanh chóng xây dựng thông lệ thị trường và hình thành tổ chức xếp hạng doanh nghiệp tạo điều kiện cho thị trường phát triển.
Tóm lại, với thể thấy, những phương tiện, hàng hóa giao dịch trên TTTT Việt Nam đến nay đã khá phong phú, tuy nhiên, một số hàng hóa và phương tiện mặc dù đã xuất hiện nhưng chưa phổ biến, phần nào làm hạn chế tính nhiều của TTTT Việt Nam. Hiện tại phương tiện tài chính được giao dịch trên thị trường chủ yếu là tín phiếu Ngân khố với kỳ hạn 364 ngày. Điều này cho thấy hàng hóa trên TTTT Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu vốn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. Hơn nữa, mặc dù đã với Luật những phương tiện chuyển nhượng nhưng những GTCG như chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu chưa trở thành phương tiện giao dịch trên thị trường vì nhiều lý do như đã phân tích ở trên, trong đó với nguyên nhân khó xác định được chất lượng và độ rủi ro ở những GTCG do những doanh nghiệp phát hành do thiếu những tổ chức định mức tín nhiệm đáng tin cậy. Mặt khác, những GTCG loại này ko được phát hành theo chuẩn mực quốc tế khiến cho cho giao dịch trên thị trường ko được chuẩn hóa mất nhiều thời kì và giá thành để tính toán lợi tức hay chiết khấu. Những hợp đồng tậu lại Repo (tậu bán GTCG với kỳ hạn) được coi là với vị trí quan yếu trong thị trường cho vay với bảo đảm. Tuy nhiên, thị trường tậu lại ở Việt Nam chưa phát triển trong lúc trên toàn cầu thị trường này hoạt động rất sôi động và với xu thế chiếm tỷ trọng rất to. Nguyên nhân xuất phát từ việc chưa với một mẫu hợp đồng chuẩn thống nhất ứng dụng cho những giao dịch loại này, khiến cho cho thị trường thứ cấp của những loại GTCG ko với điều kiện phát triển. Hợp đồng tậu lại Repo mà những nhà băng đang ứng dụng hiện nay là do những nhà băng tự xây dựng theo cách tự thỏa thuận với nhau và với tham khảo một số nội dung trong hợp đồng mẫu của Hiệp hội nhà băng chứ ko sử dụng hoàn toàn mẫu hợp đồng này do với quá nhiều điểm phức tạp, ko thích hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Rate this post

Bình luận