Vai trò của Cục Dữ trữ Liên bang trong phát triển thị trường tiền tệ Mỹ

Vai trò quản lý, quản lý và giám sát sự phát triển của hệ thống nhà băng cũng như những thị trường tài chính, trong đó với TTTT của FED được quy định tại Đạo luật Dự trữ liên bang (Federal Reserve Act) năm 1913. Cụ thể:
(i) FED đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của TTTT, như:
– Quy định về tỷ lệ dự trữ buộc phải, tỷ lệ an toàn vốn đối với những tổ chức tín dụng tham gia hoạt động trên TTTT.
– Những tiêu chuẩn về hệ thống quản trị rủi ro, năng lực tài chính và tính tuân thủ những quy định hiện hành trong ngành nhà băng (những tiêu chuẩn của Basel) đối với những tổ chức tín dụng tham gia hoạt động trên TTTT.
– Những quy định về chuẩn mực kế toán, kiểm toán, giám sát cũng như công bố thông tin đối với những tổ chức tín dụng tham gia TTTT. Theo đó, những thành viên tham gia TTTT phải đảm bảo công bố thông tin chuẩn xác, kịp thời để làm cơ sở vật chất cho những thành viên khác giám định và ra quyết định hợp lý, tránh gây khủng hoảng, xáo trộn thị trường.
– Quy định về điều kiện giao dịch với FED trên TTTT. Fed chủ yếu thực hiện những giao dịch trên TTTT nhất là thị trường trái phiếu ngân khố với những nhà giao dịch chứng khoán to (còn gọi là những tổ chức tự doanh trái phiếu Chính phủ – major sellers). Những nhà giao dịch này đóng vai trò rất quan yếu trong việc thực thi CSTT của FED. Vì vậy, những quy định đối với những nhà giao dịch này cũng rất chặt chẽ.
Để được xác nhận và giao dịch với FED, một nhà giao dịch phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau: (i) Phải là NHTM chịu sự giám sát của những cơ quan giám sát thuộc những nhà băng dự trữ liên bang; hoặc phải là những đơn vị môi giới chứng khoán được Uỷ ban Chứng khoán Mỹ cấp phép; (ii) Đối với những NHTM: Phải đáp ứng yêu cầu về vốn (cấp 1, cấp 2) theo quy định tại Hiệp nghị vốn Basel; Đối với những đơn vị môi giới chứng khoán: phải với mức vốn tối thiểu theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán và Bộ Tài chính Mỹ.
(ii) Là cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, giám sát và quản lý TTTT:
Do FED ko hạn chế sự tham gia vào TTTT đối với những nhà băng, những tập đoàn tài chính nhà băng nên FED thường xuyên tiến hành rà soát sức chịu đựng “stress check” đối với những đối tượng này để đảm bảo an toàn hệ thống, tránh gây bất ổn trên TTTT nói riêng và hệ thống nhà băng nói chung.
(iii) Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng tương trợ hoạt động của TTTT:
Để thực hiện việc quản lý lãi suất trên TTTT, FED nhấn mạnh vai trò của hệ thống trả tiền tập trung do FED cung ứng. Đây là hệ thống trả tiền tự động liên tục và tức thời (real-time gross settlement) hoạt động từ 7h sáng tới 5h chiều. Lúc hệ thống trả tiền đóng cửa vào lúc 5h, tài khoản trả tiền của những nhà băng phải đưa về trạng thái thăng bằng. Nếu với thâm hụt hay thặng dư, những nhà băng phải cho vay hoặc đi vay qua đêm trên hệ thống này thông qua những dụng cụ túc trực và dụng cụ tinh chỉnh của FED.
Trả tiền được thực hiện thông qua tài khoản tại FED của những nhà băng thành viên. Những nhà băng ko tham gia hệ thống này phải thực hiện trả tiền thông qua những nhà băng thành viên (đóng vai trò là nhà băng chủ – home financial institution). Để đảm bảo hoạt động trả tiền diễn ra thông suốt, FED tạo thời cơ cho những thành viên được phép vay trong ngày ko kể lãi suất (tín dụng trong ngày – intraday credit score) với điều kiện những nhà băng đủ tài sản đảm hợp thức thế chấp tại FED.

Rate this post

Bình luận