Mục đích của việc ban hành thuế Tiêu thụ đặc biệt

1.                  Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt đánh lên hàng hóa

2.                  Mục đích của việc ban hành thuế TTĐB
 

3/5 - (2 bình chọn)

Bình luận