Trường hợp nào phải tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng? Khi nào lại tiếp tục được hưởng?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 151/2006/NĐ-Cp ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ: Người lao động đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm giới hạn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng lúc thuộc một trong những trường hợp sau:
– Chấp hành phạt tù nhưng ko thừa hưởng án treo;
– Xuất cảnh trái phép;
– Bị tòa án tuyên bố là mất tích;
Lương hưu, trợ cáp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện lúc người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc lúc người được tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.

Rate this post

Originally posted 2019-01-08 01:20:35.

Bình luận