Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hạ tầng ứng dụng

Ứng dụng nền tảng: 100% những NHTM Việt Nam đã triển khai xong hệ thống NH lõi CoreBanking với mô phỏng quản lý tập trung đã xúc tiến mạnh mẽ tiến trình cải cách, đổi mới về thiết chế, tăng hiệu quả quản lý, quản trị nội bộ, quản trị rủi ro và cắt giảm tầm giá hoạt động của những TCTD. Xu hướng NH số – với mô phỏng kinh doanh hướng tới khách hàng – cũng đang được những NHTM đặc thù quan tâm trong chiến  lược phát triển của mình. Những NH Vietinbank, VCB, Eximbank đã lựa chọn giải pháp CoreBanking mới theo định hướng nhà băng số, tương trợ quản lý đa kênh (Ommi- chanel) và trải nghiệm khách hàng. Nhiều mô phỏng nhà băng số của những NHTM Việt

Nam ra đời như VietcomBank với Digital Lab, VP Financial institution với Timo, Tiên Phong Financial institution với TienPhong Digial. Những NH khác như VIB, SacomBank,Ocean Financial institution, v.v… cũng đã và đang tích cực triển khai những mô phỏng nhà băng số nhằm phát triển và đồng bộ đa kênh tới khách hàng hướng tới trải nghiệm khách hàng tốt nhất, gia tăng lợi thế khó khăn cho NH.

Ứng dụng hướng tới khách hàng với những sản phẩm nhà sản xuất nhà băng hiện đại: Những NHTM đẩy mạnh những phân hệ phục vụ khách hàng giao dịch tại quầy trong hệ thống CoreBanking, Web Banking (100% đã triển khai), Cellular Banking (93,1%) Commerce Finance, CRM, khởi tạo khoản vay (LOS), v.v…

Ứng dụng tương trợ quản trị, quản lý: Kho dữ liệu (Information Warehouse), Quản trị nguồn lực (ERP – 65,5%), Quản trị rủi ro tín dụng, Quản trị rủi ro theo chuẩn Basel 2 (10 NHTM Việt Nam là BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Financial institution, Sacombank và VIB đang triển khai thí điểm vận dụng theo chuẩn Basel 2), v.v…

Rate this post

Bình luận