Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Thuế và các khoản phải nộp NSNN

– Ko theo dõi chi tiết từng khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp và đã nộp.
– Quản lí và hạch toán thuế GTGT đầu ra chưa đúng qui định: ko viết hóa đơn lúc bán hàng, áp thuế suất thuế GTGT đầu ra chưa đúng tỉ lệ, tính toán sai giá tính thuế.
– Hạch toán và kê khai thuế GTGT chưa đầy đủ, chưa thích hợp. Hạch toán khấu trừ thuế VAT đối với những hóa đơn ko hợp thức (thiếu mã số thuế, chữ kí của người tậu…) hoặc hóa đơn gia tăng trực tiếp, hóa đơn chi từ nguồn KPCĐ, quỹ phúc lợi, khoản chi trả ko phục vụ sản xuất… Hạch toán giảm VAT phải nộp và ghi tăng lợi nhuận đối với khoản được miễn, giảm thuế VAT.
– Quản lí và hạch toán thuế tài nguyên chưa thích hợp: ko hạch toán vào TK627 mà hạch toán vào TK642, hạch toán thuế tài nguyên theo giá tạm tính lúc chưa sở hữu thông tin giá tính thuế tài nguyên của Cục thuế địa phương.
– Cơ sở vật chất tính thuế tài nguyên chưa thích hợp: tính thuế tài nguyên trên giá gồm cả giá thành vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi; ko kể thuế tài nguyên khai thác trong kì nhưng chưa bán, tiêu tiêu dùng; tính thuế tài nguyên trên khối lượng tài nguyên lúc chưa loại trừ hết tạp phẩm.
– Số dư trên TK 3331 (thuế GTGT phải nộp) trên BCTC sở hữu số dư vang do hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào vượt với số thuế đầu ra.
– Số liệu liệu thuế GTGT đầu ra trên sổ kế toán ko khớp với số liệu trên tờ khai thuế và hóa đơn VAT (do kê khai sai, thiếu, trùng một số hóa đơn GTGT). Kê khai thuế ko đúng số seri và ngày phát hành hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT.
– Hạch toán sai những khoản thuế GTGT trong những trường hợp hàng bán trả lại, khuyến mãi hàng bán, tính VAT đầu ra đối với hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hội chợ triễn lãm thương nghiệp.
– Hạch toán giảm trừ thuế VAT đầu ra phải nộp chưa hợp thức: chưa sở hữu biên bản hủy hợp đồng lúc đã xé hóa đơn rời cuống, chưa sở hữu ý kiến bằng văn bản của cơ thuế quan về việc này. Trường hợp mất hoặc thất lạc hóa đơn GTGT, đơn vị xử lý ko đúng quy định và hạch toán sai nguyên tắc.
– Hàng hóa, nhà sản xuất ko đủ điều kiện được coi là xuất khẩu vẫn ứng dụng thuế suất 0%.
– Quản lý và hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa thích hợp, tính sai giá tính thuế, áp sai thuế suất. Những nghiệp vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu thiếu những chứng từ cần thiết và ko phản ánh khoản hoàn thuế này trên số sách kế toán.
– Tính thuế cho những hàng hóa ko thực diện chịu thuế xuất nhập khẩu như hàng chuyển khoản, nhập khẩu vào khu chế xuất, vận chuyển hàng quá cảnh viện trợ nhân đạo…
– Thuế xuất khẩu tính trên giá chưa tách giá thành vận tải, bảo hiểm…
– Nộp hộ thuế nhập khẩu cho đơn vị ủy thác nhưng chưa viết hóa đơn.
– Ko kể thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, nhà sản xuất chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong trường hợp tiêu tiêu dùng nội bộ (trả lương, thưởng cho người lao động viên) hay do trao đổi hàng hóa.
– Nhầm lẫn giữa những hàng hóa nhà sản xuất ko chịu thuế GTGT với những hàng hóa nhà sản xuất chịu thuế suất 0%.
– Những khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài ko hạch toán vào TK 333 mà hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh trong kì nộp tiền.
– Chưa hạch toán và kê khai thuế TNCN với viên chức phải chịu thuế thu nhập cao, chưa khấu trừ tại nguồn theo Pháp lệnh về thuế đối với người sở hữu thu nhập cao.
– Hạch toán và nộp thuế TNCN cho một só cán bộ sở hữu thu nhập cao với số tiền cao hoặc thấp hơn số tiền thực tế phải nộp. Hạch toán thiếu thuế TNCN đối với những khoản chi huê hồng, môi giới.
– Xác định thu nhập chịu thuế tư nhân ko loại trừ khoản tiền nộp về BHXH, BHYT từ tiền lương của người lao động.
– Chưa xác định điều kiện ưu đãi thừa hưởng về thuế suất và năm miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư 128 và Nghị định 164.
– Chưa hạch toán số thuế phải nộp bổ sung trong năm. Nộp báo cáo QTT cho cơ thuế quan chậm so với thời kì quy định.
– Ko hạch toán tiền thuê đất nhưng ko sở hữu văn bản chính thức của cơ quan sở hữu thẩm quyền về việc miễn giảm tiền thuê đất. Chưa kí kết được hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường của địa phương.
– Xác định mức thu nhập chịu thuế sai đối với thuế TNDN do hạch toán những khoản giá thành hợp lí nhằm mục đích tính thuế chưa đúng quy định, ghi nhận sai những khoản doanh thu, thu nhập khác; tính giá vốn hàng bán chưa đúng kì hoặc ko chuẩn xác.
– Chưa tách thu nhập chịu thuế và thu nhập ko chịu thuế.
– Chưa tổng hợp QTT.
– Đơn vị ko tạm nộp thuế TNDN theo từng quý với số tiền mà đơn vị đã kê khai.
– Đơn vị tiến hành chuyển lỗ để tính thuế TNDN phải nộp cho năm nay nhưng chưa đăng kí chuyển lỗ với cơ thuế quan. Thuộc diện được ưu đãi miễn giảm thuế nhưng chưa lập hồ sơ xin miễn giảm thuế.
– Chưa hạch toán những khoản phạt, truy thu của cơ thuế quan vào giá thành khác.
– Thuế tồn đọng lâu ngày chưa được xử lí.
– Chưa xác định và hạch toán thuế TNDN phải nộp trong năm sau lúc trừ số lỗ năm trước chuyển sang.
– Những khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài ko hạch toán và Tk 333 mà hạch toán và giá thành sản xuất kinh doanh trong kì.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 07:26:35.

Bình luận