Ý nghĩa kinh tế, đặc điểm và khả năng phát triển chăn nuôi gia cầm

Chăn nuôi gia cầm cung ứng cho con người nhiều loại sản phẩm quí với trị giá dinh dưỡng và trị giá kinh tế cao. Trước hết, trứng và thịt gia cầm thường chứa nhiều chất dinh dưỡng như prôtít, đạm, chất khoáng, chất vi lượng và nhiều loại chất dinh dưỡng quí mà nhiều loại thịt khác ko với được. Những loại lông vũ gia cầm còn là sản phẩm vật liệu quí giá cho công nghiệp could mặc và thời trang.

Chăn nuôi gia cầm với những đặc điểm mang tính lợi thế rất cao dễ thích ứng với mọi điều kiện của sản xuất. Gia cầm là loại vật nuôi sớm cho sản phẩm với khả năng sản xuất rất to. Một gà đẻ trong một năm với thể cho 150-180 trứng, nếu đem ấp nở và tiếp tục nuôi thành gà thịt với thể tạo ra khoảng 100 kg thịt tương đối trong khu nuôi một bò mẹ 220 kg sau một năm cũng chỉ với thể tạo ra một bê con với trọng lượng khoảng 100 kg. Chăn nuôi gia cầm yêu cầu đầu tư ban sơ ko to, music tốc độ quay vòng nhanh, chu kỳ sản xuất ngắn. Gia cầm là loại vật nuôi hoàn toàn với thể tự kiếm sống bằng những nguồn thức ăn sẵn với trong tự nhiên do vậy đầu tư cho chăn nuôi gia cầm chỉ theo phương thức tự nhiên cần đầu tư giống ban sơ mà ko cần giá tiền thường xuyên trong quá trình sản xuất. Thời kì sản xuất trong chăn nuôi gia cầm là ngắn nhất, hiện nay chỉ sau 60 ngày chăm sóc sản phẩm đã cho thu hoạch. Chính nhờ những ưu thế trên, nên chăn nuôi gia cầm phát triển rất sớm và rộng rãi, phổ biến đối với mọi gia đình ở nông thôn. Trước đây, chăn nuôi gia cầm chủ yếu thực hiện theo phương thức chăn thả tự nhiên để gia cầm tự kiếm những nguồn thức ăn sẵn với trong tự nhiên. Phương thức này với ưu điểm về chất lượng sản phẩm cao, music thời kì sản xuất kéo dài tốc độ tăng trưởng chậm. Ngày nay, việc đưa phương thức chăn nuôi công nghiệp và công nghiệp gia cầm đã tạo ra sự thay đổi vượt bật về khả năng sản xuất cả về tốc độ tăng trọng nhanh và rút ngắn thời kì sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm với sự khác biệt so với chăn thả tự nhiên.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 22:57:24.

Bình luận