Sự cần thiết khi ban hành luật thuế GTGT.

Trên lý thuyết, thuế GTGT mang tinh khoa học rât cao, sở hữu khả năng tạo được công bằng trong việc tính thuế, xúc tiến những danh nghiệp cải tiến quản lí tăng năng suất lao động, hạ giá thành để khó khăn thuận lợi ở trong và ngoài nước. Điểm nổi trội của thuế GTGT là khắc phục được nhược điểm thu trùng lắp, chồng chéo qua nhiều khâu của thuế doanh thu. Từ lâu sự chồng chéo này của thuế doanh thu đã gây nhiều kêu ca, phàn nàn của hầu hết hạ tầng kinh doanh và người tiêu tiêu dùng vì nó tác động tiêu cực tới giá cả hàng hoá. Thuế doanh thu tính trên toàn bộ giá bán qua từng khâu sở hữu tức thị trong trường hợp tậu cao, bán hạ doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế doanh thu. Trái lại thuế GTGT chỉ thu trên trị giá tăng thêm mà doanh nghiệp tạo ra, thậm chí doanh nghiệp còn được hoàn thuế lúc thuế đầu vào cao hơn thuế đầu ra. Hơn nữa, thuế GTGT còn sở hữu tác dụng xúc tiến xuất khẩu, khuyến khích sản xuất, chống thất thu sở hữu hiệu quả, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 05:42:43.

Bình luận