Ưu thế của sản xuất hàng hoá

Xét về mặt lịch sử, sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất sở hữu sau sản xuất tự cấp, tự túc. Do vậy, sản xuất hàng hoá sở hữu nhiều ưu thế hơn hẳn so với sản xuất tự cấp, tự túc. Những ưu thế được thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau đây:

Trước hết, do yêu cầu của qui luật khó khăn, liên quan tới sự sống còn của người sản xuất hàng hoá, buộc mỗi người sản xuất hàng hoá phải tìm cách để hạ thấp giá bán sản xuất, thông qua việc cải tiến kỹ thuật sản xuất, vận dụng khoa học mới, cải tiến tổ chức sản xuất… Tất cả những nỗ lực đó của những người sản xuất hàng hoá một mặt, đem lại vị trí vững vàng của họ trên thị trường, mặt khác, đã xúc tiến lực lượng sản xuất xã hội ngày càng phát triển.

Thứ hai, do động lực của lợi nhuận xúc tiến, những người sản xuất hàng hoá vô tình hay hữu ý cũng đã xúc tiến lực lượng sản xuất xã hội ngày càng phát triển.

Thứ ba, sự khó khăn để hạ thấp giá bán sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm giữa những người sản xuất hàng hoá ko chỉ đem lại lợi nhuận cho họ, mà còn tạo ra cho xã hội ngày càng nhiều sản phẩm với chất luợng cao, giá cả hạ.

Tuy nhiên, sản xuất hàng hoá, kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường cũng sở hữu những khuyết thiếu nhất định. Kinh tế thị trường luôn tiềm tàng nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế thừa hoặc thiếu, theo đó là tình trạng lãng phí tài nguyên của xã hội; là tình trạng thất nghiệp thường xuyên xảy ra. Kinh tế thị trường dẫn tới sự phân hoá xã hội, dẫn tới sự phá hoại môi trường… Để phát huy ưu thế của sản xuất hàng hoá, kinh tế hàng hoá và cao hơn là của kinh tế thị trường, hạn chế những khuyết tật của nó, rất cần tăng cường vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Vai trò đó sở hữu thể được thể hiện thông qua cơ chế quản lý vĩ mô, thông qua những chính sách và giải pháp định hướng, hoặc thông qua sự đầu tư trực tiếp của Nhà nước vào một vùng, ngành, sản phẩm nào đó.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 17:58:16.

Bình luận