Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh (Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC  ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) I/ QUY ĐỊNH…
Phương pháp yết giá

Sở hữu nhiều tác giả sử dụng những thuật ngữ khác nhau về biểu hiện tỷ giá, thậm trí trái ngược nhau xung quanh hai khái niệm trực tiếp và gián tiếp. Để dễ hiểu ở đây chúng ta sử…

Một lúc đạt được việc tập trung vào khách hàng, nhiệm vụ tiếp theo là thoả mãn những nhu cầu khách hàng đã xác định được. Như đã chỉ ra, hiệu quả, chất lượng, cải tiến tất thảy quyết định…

11 điều kiện của Incoterms 2010 được phân thành 4 nhóm, bạn nên nhớ câu “Em Fải Cố Đi” – 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương nghiệp trong incorterm 2010: E,F,C,D. 1. Nhóm E-EXW-Ex Works-Giao…

Hợp đồng sắm bán hàng hoá (HĐMBHH) là một loại văn bản mang tính chất pháp lýđược hình thành trên cơ sở vật chất thoả thuận một cách đồng đẳng, tự nguyện giữa những chủ thể nhằm xác lập, thực…