Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

Một trong những quyết định mấu chốt mà ban quản lý đưa ra trong kinh doanh quốc tế chính là sự lựa chọn phương thức xâm nhập vào thị trường nước ngoài và sự chuẩn bị tận tường về những nguyên tắc định chế được sử dụng để tiến vào những thị trường đó. Lúc tiến hành mở rộng kinh doanh, doanh nghiệp mẹ phải xem xét một số vấn đề sau:

Trong số tất cả những nhân tố trên, yếu tố trước tiên là quan yếu nhất – mức độ kiểm soát mà doanh nghiệp mẹ  muốn duy trì ở liên doanh. Kiểm soát mang tức là khả năng tác động tới những quyết định, những giao dịch tài chính và những nguồn lực phương thức trong mối quan hệ với liên doanh nước ngoài. Nếu ko với sự kiểm soát, doanh nghiệp mẹ sẽ gặp trắc trở trong việc phối hợp những hành động, tiến hành những phương thức và khắc phục những tranh chấp phát sinh lúc hai bên đều theo đuổi quyền lợi của mình. Bảng … dưới đây minh họa một cách thức hữu hiệu để tổ chức những phương thức xâm nhập thị trường ngoài nước dựa trên mức độ kiếm soát mà mỗi phương thức với thể tạo ra cho doanh nghiệp mẹ trong những hoạt động giao dịch ở nước ngoài.

Căn cứ vào mức độ kiểm soát của doanh nghiệp mẹ, những phương thức xâm nhập vào thị trường nước ngoài với thể được phân thành ba loại (Xem Hình 5.5):

HÌnh 5.5.    Phân loại phương thức xâm nhập thị trường nước ngoài dựa trên mức độ kiểm soát của doanh nghiệp mẹ

Sự sắp xếp rõ ràng của những phương thức xâm nhập trong Bảng … cũng nêu bật lên những sự đánh đổi hơn là mức độ kiểm soát mà doanh nghiệp mẹ  đưa ra lúc tiến vào những thị trường nước ngoài. Thứ nhất, những phương  thức với mức kiểm soát cao đòi hỏi những cam kết về nguồn lực rất to từ doanh nghiệp chủ. Thứ hai, do doanh nghiệp mẹ  đã gắn bó với thị trường nước ngoài trong dài hạn, nên nó sẽ kém linh hoạt hơn trong việc tái định hình những hoạt động của mình trong khi những điều kiện ở nước kinh doanh luôn biến động. Thứ ba, việc tham gia vào thị trường trong một thời kì dài hơn cũng mang tới rủi ro đáng kể do môi trường chính trị và người tiêu sử dụng ko ổn định. Đặc thù cần lưu ý tới những rủi ro về chính trị, văn hóa và kinh tế mà chúng ta đã bàn trong những chương trước.

Sau đây là những phương thức xâm nhập thị trường nước ngoài mà những doanh nghiệp sử dụng để mở rộng thị trường..

1.         Những giao dịch quốc tế liên quan tới trao đổi hàng hóa gọi là những hoạt động thương nghiệp quốc tế trên cơ sở vật chất quốc gia, như: Xuất khẩu, và tìm bàn đối lưu. Nguồn cung ứng quốc tế (được biết tới dưới hình thức nhập khẩu, đặt tìm từ nước ngoài)  nói tới phương thức tìm sản phẩm hay nhà cung cấp từ thị trường nước ngoài. Trong lúc nhập khẩu thể hiện dòng chảy vào, thì xuất khẩu lại thể hiện dòng chảy ra trong kinh doanh quốc tế. Vì thế Xuất khẩu là phương thức mà hàng hóa hay nhà cung cấp được sản xuất ở 1 nước (thường tại nước của người sản xuất), sau đó được bán và phân phối tới khách hàng tại nước khác. Trong xuất khẩu, doanh nghiệp quản lý những hoạt động của nó từ trong nước. Tìm bán đối lưu là hình thức trong đó một  giao dịch thương nghiệp quốc tế được trả tiền của toàn bộ hoặc một phần ko phải bằng tiền mặt. Tức thị những doanh nghiệp sẽ nhận về hàng hóa khác hay hiện vật chứ ko phải là tiền mặt lúc họ xuất khẩu hàng ra nước ngoài.

2.         Những mối quan hệ theo hợp đồng: Chủ yếu được biểu hiện dưới hình thức cho thuê giấy phép kinh doanh hay nhượng quyền thương hiệu. Bằng hai hình thức này, những doanh nhiệp cho phép đối tác nước ngoài  sử dụng tài sản trí tuệ của nó và nhận lại tiền thuê hay tiền sử dụng những tài sản đó. Những doanh nghiệp như Mc Donalds, Dunkin‟ donut, và Century 21 Actual Property sử dụng hình thức nhượng quyền thương hiệu để phục vụ những khách hàng nước ngoài.

3.         Những hoạt động thương nghiệp quốc tế dựa trên quyền sở hữu và vốn chủ sở hữu: Tiêu biểu là Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và Hợp tác kinh doanh trên cơ sở vật chất vốn góp. Trái ngược với những hoạt động kinh doanh quốc tế trên cơ sở vật chất quốc gia, trong hình thức này doanh nghiệp tạo lập sự hiện diện của mình ở thị  trường nước ngoài bằng cách đầu tư vốn và giành quyền sở hữu một doanh nghiệp, chi nhánh hoặc một cơ sở vật chất nào đó ở nước ngoài. Hợp tác kinh doanh bao gồm Liên doanh- là hình thức trong đó doanh nghiệp cũng đầu tư vốn ra nước ngoài đồng thời hợp tác với một doanh nghiệp khác. Mỗi phương thức xâm nhập đều với ưu nhược điểm của nó, và riêng chúng cũng đặt ra cho doanh nghiệp những yêu cầu riêng trong nguồn lực tài chính và nguồn lực quản lý. Nói chung, xuất khẩu, cho thuê giấy phép kinh doanh, và nhượng quyền thương hiệu đều với yêu cầu ko cao về mức độ tham gia quản lý và những nguồn lực chuyên môn. Trái lại, FDI và hợp tác kinh doanh trên cơ sở vật chất vốn góp lại với yêu cầu cao về mức độ tham gia và những nguồn lực.

Những nhà kinh doanh thường xem xét 6 vấn đề sau lúc lựa chon một phương thức xâm nhập:

1.         Mục tiêu của doanh nghiệp, như: lợi nhuận kỳ vọng, thị trường, hình ảnh của doanh nghiệp.

2.         Những nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp về tài chính, tổ chức, và kĩ thuật.

3.         Những điều kiện đặc trưng ở thị trường mục tiêu, tiêu biểu là pháp luật, văn hóa và hoàn cảnh kinh tế, cũng như tình trạng hiện tại của cơ sở vật chất hạ tầng kinh doanh, như: hệ thống phân phối và liên lạc.

4.         Những rủi ro cố hữu đối với mục tiêu của doanh nghiệp trong quá trình xâm nhập thị trường quốc tế xuất hiện trong mỗi kế hoạch kinh doanh.

5.         Tính chất và mức độ khó khăn từ những đối thủ hiện với và tiềm tàng.

6.         Đặc trưng của hàng hóa hay dich vụ được phân phối trên thị trường đó. Đặc trưng riêng biệt của hàng hóa hay nhà cung cấp, như kết cấu, tính dễ vỡ, tính dễ

hư hỏng, và tỷ lệ giữa trị giá và trọng lượng, với thể tác động mạnh tới việc lựa chọn phương thức xâm nhập của những nhà kinh doanh. Ví dụ như những sản phẩm với tỷ lệ trị giá và trọng lượng thấp (xi măng, lốp xe, đồ uống) sẽ rất tốn kém để vận chuyển đường dài, do đó doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đó ko nên chọn hình thức xuất khẩu để xâm nhập thị trường nước ngoài. Tương tự, những loại hàng dễ vỡ hay dễ hư hỏng (cốc thủy tinh, trái cây tươi) sẽ tốn giá thành hoặc ko thể vận chuyển đường dài vì chúng cần được xếp tháo dỡ đảm bảo những yêu cầu đặc trưng hay bảo quản trong thùng lạnh. Những sản phẩm phức hợp (máy quét y tế, máy vi tính) yêu cầu sự tương trợ to về kĩ thuật và những nhà cung cấp sau bán hàng. Trường hợp này doanh nghiệp cần với đại diện ở  thị trường nước ngoài.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:42:31.

Bình luận