Vấn đề xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm chưa thực sự được quan tâm và đầu tư đúng mức

Ngành nghề du lịch được Đảng, Nhà nước ta xác định là thế mạnh của nền kinh tế. Track tới nay du lịch biển, đảo nước ta vẫn chưa thực sự với được dấu ấn riêng, vẫn chưa với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, với tính khó khăn cao so với khu vực và quốc tế, với rất ít khu du lịch biển tổng hợp đạt quy mô và trình độ quốc tế, một số khu du lịch hiện đại đã được đưa vào hoạt động nhưng còn bị vướng về cơ chế, chính sách như khu Hồ Tràm Ship (Bà Rịa – Vũng Tàu); vấn đề quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu sự thống nhất của các ngành, những ngành, hàng ngũ nhân lực ngành du lịch thì lại luôn trong tình trạng thừa về số lượng thiếu về chất lượng, vấn nạn chèo kéo, đeo bám khách du lịch, “chặt chém” du khách tại những điểm du lịch gây nên một hình ảnh ko tốt tác động tới những nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam.

Ở những nước du lịch phát triển thì đầu tư cho công việc tuyên truyền, quảng bá về du lịch rất được chú trọng và quan tâm đúng mức. Track ở nước ta công việc đầu tư xúc tiến quảng bá du lịch vẫn còn hạn chế, chưa với tính giỏi, đặc trưng là quảng bá ra thị trường toàn cầu, còn thiếu những chương trình hội nghị, hội chợ chuyên về du lịch biển, đảo, chưa xây dựng những dự án du lịch bằng tàu biển, còn thiếu sự liên kết với những hãng du lịch biển trong khu vực và toàn cầu để phát triển du lịch biển, đảo. Những thủ tục về cấp Visa cho du khách quốc tế vẫn còn là rào cản cho phát triển du lịch nói chung và du lịch biển, đảo nói riêng.

Đối với những loại hải sản, trong những năm sắp đây mặc dù cũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng sản phẩm của chúng ta vẫn chủ yếu tiêu thụ nội địa; chưa tạo được thương hiệu trên thị trường toàn cầu, nhất là những loại đặc sản như Cá ngừ đại dương, Tôm sú, Cua, Hào, Mực…những chương trình xúc tiến thương nghiệp, quảng bá sản phẩm còn rất hạn chế; nguyên nhân chính là do những phương tiện cho nhà sản xuất hậu cần thủy sản chưa được đầu tư kỹ thuật hiện đại, thiếu đồng bộ; chất lượng hải sản ko cao; đến giờ ngành thủy sản nước ta vẫn chưa thoát khỏi hình bóng của một nghề thủ công, trình độ sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình, khai thác, đánh bắt theo kiểu “thời Mai An Tiêm”, sự phát triển còn mang tính tự phát theo cơ chế thị trường, chất lượng bảo quản hải sản còn kém, kỹ thuật chế biến còn lạc hậu; những chính sách cho ngư gia và doanh nghiệp kinh doanh thủy sản vay vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước còn nhiều bật cập, nhất là những doanh nghiệp nhà sản xuất hậu cần thủy sản, nên chưa tạo ra sự chuyển biến cơ bản cho thủy sản; công việc dự đoán thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước của những cơ quan chức năng còn chậm; công việc quản lý kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn còn hạn chế; việc chế biến xuất khẩu, chưa thực hiện tốt ở khu vực sản xuất vật liệu và bảo quản sau thu hoạch, chưa kiểm soát được chất lượng vật liệu, những văn bản pháp lý chưa thực sự đầy đủ, chưa đồng bộ và ko được thực thi với hiệu quả, thiếu trang thiết bị phục vụ công việc rà soát, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm, chưa với thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn vê ̣sinh thủy sản.

Rate this post

Bình luận