Một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan đến thị trường tiền tệ Việt Nam (tham khảo)

Trong bối cảnh hệ thống nhà băng vẫn là kênh sản xuất vốn đầu tư ngắn hạn cho nền kinh tế, thị trường chứng khoán vẫn chưa phát huy được vai trò tích cực là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho thị trường, tạo gánh nặng cho hệ thống những TCTD, là nguyên nhân chính tạo ra rủi ro thanh khoản và tác động tới an toàn hệ thống. Do vậy, để phát triển được TTCK, mà trước hết là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Luận án mang một số khuyến nghị sau:
– Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm tới năm 2020 và định hướng tới năm 2025 vừa được phê duyệt theo Quyết định số 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/02/2019; trong đó mang nhiệm vụ đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt động trong năm 2019. Trên thực tế, những doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn trung, dài hạn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp do tính thanh khoản của thị trường này khá thấp, BCTC của doanh nghiệp chưa thực sự sáng tỏ để tạo được lòng tin cho những nhà đầu tư; thiếu tổ chức định mức tín nhiệm doanh nghiệp; điều kiện phát hành, niêm yết, giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp tương tự như cổ phiếu nên chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia huy động vốn, … Ngoài ra, những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc ban hành và giao dịch những loại hình sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp và những loại hình chứng khoán phái sinh liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp cũng chưa được triển khai gây bất cập cho hoạt động của thị trường.
– Thời kì qua, việc ko mang tổ chức định mức tín nhiệm được thành lập tại Việt Nam là một trong những nút thắt, trở ngại chính cho sự phát triển của TTCK. Tại những thị trường phát triển đều mang những tổ chức độc lập xếp hạng tín nhiệm những định chế thẩm tra thị trường, những thông tin này được công bố sáng tỏ và công khai cho những nhà đầu tư và những chủ thể liên quan. Do đó, Bộ Tài chính cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp thích hợp cho việc hình thành tổ chức định mức tín nhiệm tại Việt Nam sớm đi vào thực tế.
– Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, đây là một nghiệp vụ quan yếu trên TTCK, giúp những doanh nghiệp niêm yết huy động và phân phối vốn một cách hiệu quả, từ đó góp phần khơi thông dòng vốn trên thị trường chứng khoán. Bảo lãnh phát hành từng được coi là một nghiệp vụ chủ đạo cho sự phát triển của những tổ chức chứng khoán, thế nhưng nghiệp vụ này nhịn nhường như ko xuất hiện trong bảng doanh thu tại nhiều tổ chức chứng khoán vào thời khắc hiện tại. Do vậy, cấp thiết định hướng và phương thức cụ thể để xúc tiến hoạt động bảo lãnh chứng khoán trên thị trường.
– Nghiên cứu, hoàn thiện những quy định liên quan tới kênh phân phối bảo hiểm qua nhà băng (Bancassurance) do đây là một kênh phân phối tiềm năng và mang tốc độ phát triển cao trong thời kì qua. Hiện nay mới chỉ mang quy định liên quan tới hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ của TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài (Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 của Bộ tài chính và Nhà băng nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ), còn hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe lại chưa mang quy định nào cụ thể đối với những TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
– Nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về chứng khoán hóa trong đó tập trung xây dựng phạm vi pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa những loại hình tài sản nhằm góp phần tạo hạ tầng pháp lý cho việc thực hiện những giao dịch chứng khoán nợ (những loại hình trái phiếu) trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi những khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, sáng tỏ

Rate this post

Bình luận