Các tiêu chuẩn lên chương trình tiếp thị của doanh nghiệp

Sau khi khách hàng nhận biết nhu cầu bản thân và tìm kiếm các nguồn thông tin khác nhau có liên quan, bước tiếp theo là họ đánh giá và lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu. Tìm hiểu khách hàng thường đặt ra những tiêu chuẩn gì khi mua sắm một sản phẩm và những ảnh hưởng của các tiêu chuẩn này đối với chương trình tiếp thị của các doanh nghiệp.

Nghiên cứu quá trình đánh giá và lựa chọn giải pháp mua sắm của NTD ( viết tắt cho người tiêu dùng ) giúp chúng ta hiểu rõ các vấn đề cơ bản như sau:

Những ảnh hưởng của các tiêu chuẩn đánh giá đối với chiến lược marketing.

Bài số 3 có những nội dung chính như sau:

Các tiêu chuẩn đánh giá

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 03:04:12.

Bình luận