Các tiêu chuẩn lên chương trình tiếp thị của doanh nghiệp

Sau lúc khách hàng nhận mặt nhu cầu bản thân và tìm kiếm những nguồn thông tin khác nhau sở hữu liên quan, bước tiếp theo là họ giám định và lựa chọn cho mình một giải pháp thích hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu. Tìm hiểu khách hàng thường đặt ra những tiêu chuẩn gì lúc sắm sắm một sản phẩm và những tác động của những tiêu chuẩn này đối với chương trình tiếp thị của những doanh nghiệp.

Nghiên cứu quá trình giám định và lựa chọn giải pháp sắm sắm của NTD ( viết tắt cho người tiêu tiêu dùng ) giúp chúng ta hiểu rõ những vấn đề cơ bản như sau:

Những tác động của những tiêu chuẩn giám định đối với chiến lược advertising and marketing.

Bài số 3 sở hữu những nội dung chính như sau:

Những tiêu chuẩn giám định

3.5/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 03:04:12.

Bình luận