Bộ chỉ số đánh giá sản xuất bền vững

Bộ chỉ số sản xuất vững bền sở hữu 2 cấp độ: cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Bộ chỉ số sản xuất vững bền cấp ngành chia làm ba nhóm [103]: Chỉ số kết quả hoạt động (OPI); Chỉ số kết quả quản lý (MPI); Chỉ số điều kiện môi trường (ECI). Chi tiết bộ chỉ số sản xuất vững bền cấp ngành trong Phụ lục 1.

Ở cấp độ doanh nghiệp bộ chỉ số sản xuất vững bền bao gồm 22 chỉ số thuộc 4 cấp: cấp 1 gồm những tuân thủ với những quy định yêu cầu và những chuẩn công nghiệp, trong lúc cấp 2 đo lường hiệu quả và năng suất của tổ chức. Ở cấp 3 và 4 những tổ chức phải nhìn xa ra ngoài ranh giới tổ chức và xem xét những tác động của những nhà phân phối và phân phối. Hệ thống phân cấp này nhấn mạnh rằng việc phát triển những chỉ số cho sản xuất vững bền ko phải là tĩnh mà là một quá trình liên tục và phát triển của việc thiết lập những mục tiêu và việc đo lường những kết quả thực hiện. Chi tiết những chỉ số sản xuất vững bền cấp doanh nghiệp trong Phụ lục 1.

Rate this post

Bình luận