Những điểm khác nhau cơ bản của hợp đồng tương lai so với hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai, nhờ đặc tính linh hoạt của nó, đã khắc phục được những nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn, và thường được xem là một cách thức tốt hơn để rào chắn rủi ro trong kinh doanh.

Những điểm khác nhau cơ bản của hợp đồng tương lai so với hợp đồng kỳ hạn là:

1. Được niêm yết trên sở giao dịch. Một giao dịch hợp đồng tương lai nói chung được xử lý trên một Sở giao dịch. Điểm này cho phép giá cả được hình thành hợp lý hơn, do các đối tác
tậu bán được cung ứng thông tin đầy đủ và công khai.

2. Xoá bỏ rủi ro tín dụng. Trong những giao dịch hợp đồng tương lai được niêm yết trên sở giao dịch, cả hai bên bán và tậu đều ko bao giờ biết về đối tác giao dịch của mình. Đơn vị trả tiền bù trừ sẽ phục vụ như một trung gian trong tất cả những giao dịch. Người bán bán cho đơn vị trả tiền bù trừ, và người tậu cũng tậu qua đơn vị trả tiền bù trừ. Nếu một trong hai bên ko thực hiện được hợp đồng thì vẫn ko tác động gì tới bên kia.

3.Tiêu chuẩn hoá. Những hợp đồng kỳ hạn mang thể được thảo ra với một hàng hoá bất kỳ, khối lượng, chất lượng, thời kì giao hàng bất kỳ, theo thoả thuận chung giữa hai bên bán, tậu. Tuy nhiên, những hợp đồng tương lai niêm yết trên sở giao dịch đòi hỏi việc giao nhận một khối lượng cụ thể của một hàng hoá cụ thể đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu, theo một thời hạn được ấn định trước.

4. Điều chỉnh việc giám định theo mức giá thị trường (Marking to market). Trong những hợp đồng kỳ hạn, những khoản lỗ, lãi chỉ được trả lúc hợp đồng tới hạn. Với một hợp đồng tương lai, bất kỳ món lợi nào cũng được giao nhận hàng ngày. Cụ thể là nếu giá của hàng hoá hạ tầng biến động khác với giá đã thoả thuận (giá thực hiện hợp đồng) thì bị đơn thiệt hại do sự thay đổi giá này phải trả tiền cho bên được lợi từ sự thay đổi giá đó. Trên thực tế, vì ko bên nào biết về đối tác của mình trong giao dịch, nên những người thua đều trả tiền cho đơn vị trả tiền bù trừ, và đơn vị này sẽ trả tiền cho những người thắng.

Rate this post

Originally posted 2019-10-27 17:02:02.

Bình luận