Giải pháp trong môi trường kinh tế vĩ mô đầu tư và thị trường chứng khoán

Đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và lành mạnh. Sự kết hợp kết hợp giữa chính sách tiền tệ quốc gia của Nhà băng trung ương và chính sách tài khóa của Bộ Tài chính là điều kiện quan yếu và tiên quyết để thị trường chứng khoán vận hành tốt. Để đảm bảo môi trường kinh tế lành mạnh và ổn định, trong đó sự kết hợp kết hợp của hai chính sách này cần chú ý những điều kiện cụ thể như sau:

– Thống nhất những mục tiêu của hai loại chính sách mà mục tiêu chung cuối cùng của hai chính sách nên hướng tới kiềm chế lạm phát và ổn định tăng trưởng kinh tế

– Sáng tỏ thông tin về những quyết định quản lý hai loại chính sách. Đối với thị trường tiền tệ, tín dụng cần nhanh chóng huỷ bỏ cơ chế trần lãi suất đối với huy động và cho vay. Tuy nhiên, cũng cần loại bỏ việc thả nổi lãi suất huy động và cho vay của những nhà băng thương nghiệp. Đối với thị trường ngoại hối, để tỷ giá thực sự linh hoạt cần công bố tỷ giá liên nhà băng bám sát đúng với tỷ giá giao dịch trên thị trường;

– Kiểm soát tốt lạm phát và thâm hụt thương nghiệp cần theo dõi chặt chẽ tình hình tăng trưởng tín dụng. Tăng và phát triển hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở nhằm cung tiền kịp thời theo yêu cầu của những tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho hệ thống nhà băng.

– Ổn định chính sách tiền tệ, đảm bảo tốc độ tăng trưởng lượng cung tiền M2 cần phải cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng;

Rate this post

Bình luận