Sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp may

Những hoạt động might truyền thống thủ công tại Việt Nam đã sở hữu từ lâu đời tại Vạn Phúc (Hà Nội), Triều Khúc (Hà Nội), Mẹo (Thái Bình)… Cho tới hiện tại sự phát triển của những DN might đã sở hữu những bước “thăng trầm” và sở hữu thể phân chia thành những giai đoạn:

Giai đoạn 1958 – 1975: Những DN might Việt Nam khởi đầu phát triển từ năm  1958 ở miền Bắc và tới năm 1970 ở miền Nam, nhưng mãi tới năm 1975 lúc quốc gia thống nhất, những DN might mới ổn định và sở hữu vai trò to to đối với quốc gia.

Giai đoạn 1975 – 1990: Thời kì từ năm 1975 tới năm 1985 nền kinh tế nước ta hoạt động theo cơ chế tập trung bao cấp, xuất khẩu thực hiện trong phạm vi Hiệp nghị và Nghị định thư với khu vực Đông Âu – Liên Xô trước đây. Sản lượng might cho tới năm 1980 đạt 50 triệu sản phẩm những loại, 80% xuất sang Liên Xô còn lại là Đông Âu và khu vực II.

Giai đoạn 1990 – 2000: Nhờ chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã tạo điều kiện cho những DN might bước sang một giai đoạn mới với sự hội nhập quốc tế rộng rãi  đánh dấu bởi Hiệp nghị kinh doanh hàng dệt  might giữa  Việt Nam và cùng đồng châu Âu ký kết ngày 15/12/1992. Năm 1993 kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD và tới cuối năm 1997 xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD.

Giai đoạn 2000 – 2010: Xuất khẩu might mặc tăng nhanh cả trị giá lẫn sản lượng. Hàng might mặc đã hiện diện ở hầu khắp những châu lục với trên 100 quốc gia. Kim ngạch xuất khẩu ko ngừng tăng lên đóng góp 11,48% tổng kim ngạch xuất khẩu. Số lượng và quy mô những DN ngày càng tăng, tạo ra nhiều việc làm cho NLĐ.

Giai đoạn từ 2010 – nay: Nền kinh tế đang hội nhập ngày càng sâu rộng trong TMQT với những FTA và những DN might được lợi lợi nhiều nhất từ những FTA thế hệ mới: ASEAN (AEC), CPTPP, EU (EVFTA)… Hiện nay, trong might mặc sở hữu sắp 6000 DN (xem bảng 1- phụ lục 10) chiếm 25% lao động của khu vực kinh tế công nghiệp.

Rate this post

Bình luận