Đặc điểm của tranh chấp lao động là gì?

 

Tranh chấp lao động phát sinh tồn tại gắn liền với quan hệ lao động . Mối quan hệ này thể hiện ở hai điểm cơ bản : Các đối tác tranh chấp bao giờ cũng là chủ thể của quan hệ lao động và đối tượng tranh chấp chính là nội dung của quan hệ lao động đó . Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động , sở hữu nhiều lý do để các đối tác ko thực hiện đúng và đầy đủ những quyền và nghĩa vụ đã được thống nhất ban sơ . Ví dụ , một trong hai bên chỉ quan tâm tới lợi ích riêng của  mình , hoặc điều kiện thực hiện hợp đồng , thoả ước đã thay đổi làm cho những quyền và nghĩa vụ đã xác định ko còn thích hợp , hoặc cũng sở hữu thể do trình độ xây dựng hợp đồng và sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế dẫn tới các đối tác ko hiểu đúng những qui định của pháp luật , những thoả thuận trong hợp đồng …

Đặc điểm này xuất phát từ bản tính quan hệ lao động là quan hệ chứa đựng nhiều vấn đề mang tính xã hội như thu nhập , đời sống , việc làm …của người lao động . Thực tế hầu hết mọi người lao động tham gia quan hệ lao động để sở hữu thu nhập đảm bảo cuộc sống và gia đình họ cũng trông chờ vào nguồn thu nhập đó . Vì vậy , lúc tranh chấp lao động xảy ra , quan hệ lao động sở hữu nguy cơ bị phá vỡ , người lao động sở hữu thể bị nghỉ việc làm , mất thu nhập , mất nguồn đảm bảo cuộc sống thường xuyên cho bản thân và gia đình nên đời sống của họ trực tiếp bị tác động .

Người sử dụng lao động sẽ phải tốn thời kì , công sức vào quá trình khắc phục tranh chấp nên sở hữu thể việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn dẫn tới mất những thời cơ kinh doanh , mất một phần lợi nhuận và khả năng đầu tư phát triển sản xuất . Nghiêm trọng hơn , là lúc tranh chấp lao động tập thể xảy ra ở những doanh nghiệp thiết yếu của nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh quốc phòng , trong một ngành hoặc một địa phương , thì còn sở hữu thể tác động tới sự phát triển và đời sống xã hội trong cả một khu vực , thậm chí sở hữu thể tác động tới toàn bộ nền kinh tế . Nếu ko khắc phục kịp thời , những tranh chấp đó sở hữu thể tác động tới an ninh công cùng và đời sống chính trị xã hội của quốc gia . 

Rate this post

Bình luận