Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Thứ nhất, quy mô và cơ cấu đầu tư vào tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng to

Những DN sản xuất điện năng mang đặc thù kinh doanh đòi hỏi phải đầu tư một lượng vốn to vào những tài sản dài hạn là những tài sản nhất định (TSCĐ) mang trị giá to, thời kì thu hồi vốn chậm. Đây là những tài sản mang thứ tự hoạt động phức tạp theo một chu trình liên tục nhau để tạo ra chuỗi trị giá sản xuất điện năng bao gồm tua bin, máy phát, dây truyền tài điện năng…. Những tài sản này là phòng ban cấu thành nên những nhà máy Thuỷ điện và Nhiệt điện với đặc điểm mang thời kì thi công dài và chưa thể hoạt động tối đa công suất trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động nên thời kì thu hồi vốn thường chậm. Với tính chất tương tự, nguồn tài trợ chính đối với những DN ngành điện niêm yết là vốn đầu tư mang tính chất dài hạn bao gồm nợ vay dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Thứ hai, yếu tố đầu vào của những DN phụ thuộc to vào điều kiện tự nhiên theo xu hướng ngày càng khó khăn

Những DN ngành điện niêm yết mang mức độ phụ thuộc to vào những yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với những DN Nhiệt điện, nguồn nhiên liệu đầu vào chủ yếu từ than, khí và dầu hiện đang mang nguy cơ bị cạn kiệt do quá trình khai thác thiếu vững bền và hiện mang xu hướng phải nhập khẩu từ nước ngoài trong thời kì tới để phục vụ cho hoạt động sản xuất điện năng. Đối với những DN Thuỷ điện, nguồn vật liệu chủ yếu từ nguồn nước hiện đang mang sự biến động thất thường và đang mang nguy cơ cạn kiệt do sự biến đổi của điều kiện khí hậu mà tiêu biểu là hiện tượng El Nino và La Nina. Điều này cho thấy sản lượng và công suất điện năng sản xuất phụ thuộc to vào tình hình khai thác những yếu tố tự nhiên phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, sản phẩm đầu ra của những DN thuộc loại vật tư chiến lược mang tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng

Sản phẩm đầu ra của những DN ngành điện niêm yết chính là điện năng. Hàng hoá điện lực là loại vật liệu đầu vào cho hầu hết những ngành nghề, ngành nghề trong nền kinh tế trong việc sản xuất ra những sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp khác. Những hàng hoá và nhà cung cấp này đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Tương tự, nếu nguồn nhiên liệu điện năng bị thiếu hụt sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của những ngành nghề, ngành nghề bị tác động tiêu cực. Ko những vậy, quá trình phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia phụ thuộc rất to và tiềm lực an ninh – quốc phòng mà đây là ngành nghề đòi hỏi nhu cầu sử dụng điện năng rất to phục vụ cho công việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược, phát triển khoa học khoa học cao. Bởi vậy, điện năng là sản phẩm đầu ra thuộc loại vật tư chiến lược mang tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng của quốc gia.

Thứ tư, quá trình sản xuất sản phẩm điện năng mang tính tập trung cao

Điện năng là một loại hàng hoá đặc trưng, với đặc điểm là tại một thời khắc bất kỳ sẽ mang sự thăng bằng giữa công suất phát ra và công suất tiêu thụ. Chính bởi vậy, điện năng sẽ được sản xuất lúc mang đủ khả năng tiêu thụ. Tương tự, chuỗi trị giá ngành điện sẽ được tổ chức một cách đồng thời từ khâu sản xuất cho tới khâu tiêu thụ và ko mang một mắt xích trung gian nào. Ngoài ra, việc sản xuất sản phẩm điện năng phải căn cứ vào quy hoạch và phát triển ngành điện được Chính phủ phê duyệt. Điện năng sản xuất ra phải hoà chung vào lưới điện quốc gia và thường được bán với mức giá thoả thuận với Tập đoàn Điện lực Quốc gia trong thời kì dài.

Rate this post

Bình luận