Mô hình tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp

Hiện nay chưa với mô phỏng TTX cho doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên doanh nghiệp với thể lựa chọn mô phỏng TTX theo quan niệm mô phỏng vững bền doanh nghiệp. Mô phỏng vững bền với thể lựa chọn theo hai hướng: vững bền yếu và vững bền mạnh. Mô phỏng vững bền yếu là mô phỏng hầu hết những đơn vị hoạt động trong ngành ngày nay lựa chọn thì thường được hiểu là hiệu quả sinh thái [68]. Mô phỏng TTX vững bền yếu tạo ra những hàng hóa và nhà sản xuất sử dụng ít những nguồn lực, chất thải và ô nhiễm [69]. Hầu hết những sáng kiến môi trường của doanh nghiệp được phát triển theo nghĩa hiệu quả sinh thái. Tuy nhiên, vấn đề của hiệu quả sinh thái là suy thoái môi trường vẫn tăng lúc những lợi ích hiệu quả đạt được về sản lượng kinh tế tăng. Tương tự, mô phỏng vững bền yếu là sự phát triển theo mong muốn miễn sao tăng trưởng mà ko quan tâm tới môi trường. Những hậu quả của  sự phát triển vẫn tàn phá môi trường lúc xét trong thời kì dài hạn. Mô phỏng vững bền mạnh ko bỏ qua khía cạnh môi trường mà thực tế phản ánh rằng sự vững bền môi trường là thời cơ to cho những đơn vị tiện dụng trong việc xác định và định lượng với mục đích chuyển đổi mô phỏng kinh doanh (những rủi ro về tăm tiếng và kiện tụng từ những vấn đề xã hội và quản trị với thể là rất to). Doanh nghiệp theo mô phỏng vững bền mạnh cần vận dụng viễn cảnh tổng hợp, toàn diện trên những khía cạnh vững bền về kinh tế, môi trường  và những lợi ích xã hội như Hình 1.7. Doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề vững bền khác nhau và san sớt sự hiểu biết với những mối liên hệ giữa cả ba khía cạnh vững bền  cần được quản lý một cách chủ động

Rate this post

Bình luận