Ý nghĩa kinh tế và tình hình phát triển sản xuất cây ăn quả ở nước ta

Hoa quả là sản phẩm nông nghiệp cần thiết cho đời sống của con người, nó sản xuất nhiều chất dinh dưỡng quí giá cho thân thể con người như: đường, axít, những vitamin, muối khoáng và nhiều chất bổ khác.

Mỗi loại hoa quả đều với hương vị thơi khác nhau và được sử dụng dưới dạng tươi sống rất giàu vitamin hoặc sử dụng làm vật liệu cho công nghiệp thực phẩm để chế biến rượu quả, nước giải khát, bánh kẹo, đồ hộp… rất với trị giá.

Phát triển cây ăn quả còn góp phần tăng sản phẩm với trị giá cao để

xuất khẩu, tăng thu nhập và tăng đời sống cho nhân dân.

Ngoài ra cây ăn quả còn với tác dụng làm gỗ, cành củi làm chất đốt trong nông thôn, làm rừng phòng hộ và phát triển chăn nuôi nhất là ong… Việc phát triển sản xuất cây ăn quả cần chú ý những đặc điểm kinh tế kỹ thuật sau:

–   Cây ăn quả yêu cầu về điều kiện tự nhiên như: đất đai, thời tiết, khí hậu… rất khó tính, vì vậy việc xếp đặt sản xuất phải thích hợp với điều kiện tự nhiên, theo phương châm đất nào cây nấy.

–   Trong quá trình sản xuất đòi hỏi trình độ thâm canh cao, qui trình kỹ thuật chặt chẽ, sự chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày của người lao động.

–    Là loại sản phẩm chứa nhiều nước, dễ hư hỏng, nhưng lại yêu cầu đảm bảo chất lượng, tưới, tiêu sử dụng ngay và thường xuyên; vì vậy đòi hỏi phải tổ chức tốt khâu thu hái, chế biến và tiêu thụ sản phẩm với trình độ kỹ thuật phải cao.

–   Việc tổ chức sản xuất nếu với điều kiện phải hình thành vùng chuyên môn hoá để tiện lợi về mọi mặt và đạt được hiệu quả kinh tế cao.

–   Sản xuất cây ăn quả yêu cầu những chính sách kinh tế phải linh hoạt để kích thích người sản xuất tăng chất lượng sản phẩm nhất là sản phẩm để xuất khẩu và hạn chế tính thời vụ trong sản xuất.

Ngành sản xuất cây ăn quả ở nước ta trước cách mệnh tháng 8 và trong thời kỳ kháng chiến, sản xuất mang tính chất phân tán, manh mún tự cung tự cấp. Mặt khác, do phải tập trung cho sự nghiệp phóng thích quốc gia, hơn nữa chiến tranh toàn phá; vì vậy ngành sản xuất cây ăn quả của nước ta chưa với điều kiện để phát triển.

Lúc quốc gia thống nhất, Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới việc phát triển ngành sản xuất cây ăn quả.

Với điều kiện đất đai, khí hậu nhiệt đới với pha trộn tính chất ôn đới rất thuận lợi cho nhiều loại cây ăn quả ở nước ta phát triển. Hiện nay tập đoàn cây ăn quả của nước ta rất phong phú, trong đó với nhiều loại cây ăn quả quí ko chỉ với ý nghĩa tiêu sử dụng trong nước, mà còn với ý nghĩa xuất khẩu với trị giá như: cam, thuốc, nhãn, vải, dứa, sầu riêng, soài, thanh lengthy… Diện tích cây ăn quả nước ta từ năm 1985 tới nay đã với sự phát triển khá mạnh; năm 1985 mới với 213 nghìn ha, tới năm 1988 đã với 272,2 nghìn ha và tới năm 2000 đã với khoảng 500 nghìn ha và sản lượng quả ước đạt 7 triệu tấn tổng lặng ngạch xuất khẩu 1999 đạt 70 triệu USD (theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Việc xếp đặt sản xuất cây ăn quả. Ngoài việc xếp đặt trồng tản mát trên tất cả những vùng, những địa phương, chúng ta còn xếp đặt trồng tập trung qui mô to cây ăn quả ở những vùng và những địa phương với điều kiện như: vùng cây ăn quả tập trung Nam Bộ và miền núi phía Bắc. Trong đó 70% diện tích nằm ở những tỉnh phía Nam.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 18:02:55.

Bình luận