Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến và mở rộng thị trường ở Hải Phòng

Từ nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề khó khăn nhất với những doanh nghiệp là thị trường. Những nội dung nghiên cứu thị trường từ nhu cầu, giá cả, cơ cấu, mẫu mã, chủng loại, thị hiếu, chất lượng, đối thủ khó khăn là những công việc khó khăn, tốn kém mức giá và thiếu kinh nghiệm của doanh nghiệp (nhất là thị trường ngoại tỉnh, thị trường nước ngoài). Bởi vậy, đây cũng là loại thiếu, cần của doanh nghiệp mà Chính phủ Trung ương và chính quyền thành thị trấn cần mang chính sách tương trợ với những doanh nghiệp. Nếu chỉ tập trung vào khuyến công, khuyến nông nhưng thiếu chính sách khuyến thương thì hàng hóa sản xuất ra sẽ khó được tiêu thụ, điều này tác động tới hiệu quả và tính vững bền của nền kinh tế.

Tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp to, những doanh nghiệp mang sản phẩm mang lợi thế so sánh tham gia những đoàn công việc xúc tiến thương nghiệp, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường do chính phủ dẫn đầu.

Rate this post

Bình luận