Đặc tính chất lượng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Việc xác định được một chỉ số được xem là tốt rất quan yếu, chỉ số tốt là chỉ số phản ánh được mục tiêu xây dựng và mang thể đo lường được chỉ số đó Thông thường những đặc tính chất lượng kỳ vọng của chỉ số lúc xây dựng bao gồm [88]:

Rate this post

Bình luận