Ưu và nhược điểm của chủ nghĩa trọng thương

Những ưu điểm của CNTT:

–         Lần trước tiên trong lịch sử, những hiện tượng kinh tế được giảng giải bằng những lý luận. Trước đó, tư tưởng kinh tế chủ yếu được giảng giải bằng tôn giáo, kinh nghiệm…

–          Đề cao vai trò của thương nghiệp, đặc trưng là thương nghiệp quốc tế.  Ý kiến này với thể được coi là một cuộc cách mệnh về nhận thức từ trào lưu tư tưởng phong kiến thời kỳ đó coi trọng tự cung tự cấp.

–          Nhận thức vai trò của Nhà nước với tư cách là chủ thể chủ đạo trong quan hệ kinh tế quốc tế và những dụng cụ chính sách để phát triển kinh tế.

Nhược điểm:

–          Quan niệm chưa đúng về  nguồn gốc của sự giàu với: Giàu là phải với nhiều tiền nong, muốn với nhiều tiền thì phải xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.

–          Quan niệm chưa đúng về lợi nhuận trong thương nghiệp: lợi nhuận là kết quả của sự lường gạt và trao đổi ko ngang giá,

–         Chưa nêu lên thực chất bên trong của hiện tượng kinh tế: quốc gia này giàu lên nhờ quốc gia khác nghèo đi, một nước với thặng dư thương nghiệp thì nước kia phải thâm hụt. CNTT ko khắc phục những vấn đề như cơ cấu TMQT xác định như thế nào, chuyên môn hóa sản xuất và trao đổi với thể mang lại lợi ích gì.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:35:04.

Bình luận