Ý nghĩa kinh tế phát triển chăn nuôi

Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, với đối tượng sản xuất là những loại động vật nuôi nhằm sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. Ngành chăn nuôi sản xuất những sản phẩm với trị giá kinh tế cao như thịt, trứng, sữa, mật ong… nhằm đáp ứng những nhu nhà cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân. Một xu hướng tiêu tiêu dùng với tính qui luật chung là lúc xã hội phát triển thì nhu nhà cầu tiêu dùng về những sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng lên một cách tuyệt đối so với những sản phẩm nông nghiệp nói chung. Chăn nuôi là ngành sản xuất nhiều sản phẩm làm vật liệu quí giá cho những ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược liệu. Chăn nuôi là ngành ngày càng với vai trò quan yếu trong việc sản xuất những sản phẩm đặc sản tươi sống và sản phẩm chế biến với trị giá cho xuất khẩu.

Trong nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt với mối quan hệ mật thiết với nhau, sự gắn bó của hai ngành này là do sự chế ước bởi qui trình kỹ thuật, những vấn đề kinh tế kỹ thuật của liên ngành này. Chăn nuôi sản xuất cho trồng trọt nguồn phân bón hữu cơ quan yếu ko chỉ với tác động tăng năng suất cây trồng mà còn với tác dụng cải tạo đất, tái tạo hệ vi sinh vật và bảo vệ thăng bằng sinh thái. ở nhiều vùng, trong sản xuất ngành trồng trọt vẫn cần sử dụng sức kéo của động vật cho những hoạt động canh tác và vận chuyển. Mặc mặc dầu vai trò của chăn nuôi đối với trồng trọt với xu hướng giảm xuống, tune vai trò của chăn nuôi nói chung ngày càng tăng lên.

Xã hội càng phát triển, mức tiêu tiêu dùng của người dân về những sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng lên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu sản phẩm. Do vậy mức đầu tư của xã hội cho ngành chăn nuôi ngày càng với xu hướng tăng nhanh ở hầu hết mọi nền nông nghiệp. Sự chuyển đổi với tính qui luật trong đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là chuyển dần từ sản xuất trồng trọt sang phát triển chăn nuôi, trong ngành trồng trọt, những hoạt động trồng ngũ cốc cũng chuyển hướng sang phát triển những dạng hạt và cây trồng làm thức ăn chăn nuôi.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 21:12:35.

Bình luận