Hệ thống công bố thông tin và tính minh bạch của HSTC

Ko mang thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư chứng khoán nếu ko mang hệ thống công bố thông tin hữu hiệu, bảo đảm tính công khai, công bằng, sáng tỏ. Vì vây, xây dựng và hoàn thiện hệ thống công bố thông tin thị trường, bao gồm những tin được phân phối từ HSTC và những thông tin về tình hình hoạt động của những đơn vị niêm yết là điều kiện mang ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại, sự ổn định và sự phát triển của thị trường.
Ngay từ lúc thị trường mới được hình thành, trên cơ sở vật chất tham khảo những quy định về những hình thức, nội dung, phương thức và yêu cầu công bố thông tin của thị trường chứng khoán những nước, hệ thống công bố thông tin thị trường tại HSTC cũng đã dần dần được xác lập. Nhìn chung, trong thời kì qua, những thông tin về giao dịch, tình hình thị trường (tổng cung, tổng cầu, những mức giá đặt tìm, chào bán của những loại chứng khoán…), những thông tin định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của những tổ chức niêm yết, về những thành viên và thông tin về những nhà đầu tư công bố qua HSTC đã bám sát những yêu cầu và quy định tại chế độ công bố thông tin hiện hành. Trong điều kiện công bố thông tin đã và đang chưa phải là nếp chuẩn hoá kinh doanh của những doanh nghiệp và trong điều kiện luôn tồn tại mâu thuẩn của một bên là liều lượng, mức độ thông tin được yêu cầu công bố để bảo vệ nhà đầu tư và một bên là nhu cầu sàng lọc, lựa chọn những thông tin công bố để hạn chế những bất lợi mang thể mang cho những doanh nghiệp niêm yết, hàm lượng thông tin công khai qua hệ thống công bố thông tin tại HSTC trong thời kì qua bước đầu đã giải quyết được những yêu cầu cơ bản của những nhà đầu tư. Tuy nhiên, một cách khách quan, hệ thống công bố thông tin hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế.
-Một là, chất lượng những dòng thông tin được công bố qua hệ thống công bố thông tin vẫn chưa thực sự giải quyết được yêu cầu của thị trường. Trong lúc thị trường đang cần những thông tin mang tính dự đoán, định hướng về chính sách quản lý, xu thế phát triển của ngành nghề kinh doanh của những đơn vị niêm yết và ngành chứng khoán thì thông tin về tình hình giao dịch trên thị trường chủ yếu vẫn là thông tin về kết quả giao dịch trong từng phiên giao dịch, thông tin về quản lý thị trường vẫn chưa phải là những thông tin thứ cấp (đã qua rà soát, xử lý) mà chỉ là những thông tin sơ cấp ( thông tin từ nguyên văn những văn bản do những doanh nghiệp niêm yết công bố).
-Hai là, tính kịp thời, độ xác thực, sự công bằng, mức rò rỉ của những thông tin vẫn là những vấn đề nổi cộm trong hệ thống công bố thông tin hiện nay.   Những thông tin định kỳ những tổ chức niêm yết thường được công bố ko đúng hạn; những thông tin phải công bố tức thời (thông tin về đơn vị niêm yết đặt lệnh tìm lại cổ phiếu của mình, thông tin về bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông tin về việc thay đổi những chế độ kế toán, thông tin về giao dịch cổ phiếu của những thành viên Hội đồng quản trị những cổ đông then chốt, thông tin chuyển nhượng cổ phiếu nội bộ bên ngoài HSTC….) vẫn ko đươc một số doanh nghiệp phân phối hoặc phân phối một cách chậm trễ nên trong thực tế lúc những thông tin này tới được với đại đầy đủ công chúng thì ko còn tác dụng. Cá biệt, một số thông tin nhạy cảm mang thể tác động tới những cổ phiếu của đơn vị như kế hoạch phát hành chứng khoán trên thị trường. Như đã được công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng trước lúc công bố qua hệ thống thông tin chính thức tại HSTC.
-Ba là, hệ thống công bố thông tin hiện thời vẫn chưa hoàn chỉnh: nội dung công bố thông tin, mẫu biểu công bố thông tin, trật tự, thủ tục và phương thức công bố thông tin còn chưa rõ ràng, đầy đủ, phương tiện công bố thông tin còn quá thô sơ, lạc hậu, mức độ tự động hoá còn thấp. Hiện tại, hệ thống công bố thông tin của HSTC mới chỉ công bố 5 loại thông tin dưới dạng thông tin mang cấu trúc (những thông tin mang thể được định lượng và mô phỏng hoá bằng những cơ sở vật chất dữ liệu quan hệ) những thông tin về lệnh đặt, lệnh khớp, về giao dịch, thông tin về giao dịch thị trường. Những thông tin phi cấu trúc (những thông tin thay đổi thường xuyên theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp nên ko thể mô phỏng hoá hoặc chuẩn hoá như những cơ sở vật chất dữ liệu mang cấu trúc) như bảng cáo bạch, bảng cân đối kế toán, những thông tin tình hình tài chính hàng quý, vẫn chưa được quản lý bằng một hệ thống nên hiện tại những dạng thông tin này vẫn được trao đổi bằng phương thức thủ công (thực hiện qua máy fax).
Những hạn chế của hệ thống công bố thông tin nói trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là thói quen công khai khoá thông tin mới được khởi đầu hình thành tại những doanh nghiệp niêm yết trong phạm vi của một thị trường chứng khoán thủ nghiệm ở nước ta; nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được cơ quan quản lý lường trước nên chưa mang những hướng dẫn cụ thể, kịp thời. Mặt khác, mặc dù chế độ công bố thông tin đã mang những hoạt động giám sát công bố thông tin, chỉnh đốn và xử lý kịp thời những vi phạm, quy định trách nhiệm thị trường thiệt hại do thông tin sai, thông tin ko trung thực vẫn chưa đủ mạnh hạn chế sự tuỳ tiện trong việc thực hiện những chế độ công bố thông tin.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-05-26 16:30:53.

Bình luận