Các tiêu chí đo lường hiệu quả của trung tâm logistics cảng biển

Để thẩm định hiệu quả hoạt động của một TT logistics mang thể thẩm định theo 6 tiêu chí: về tài chính, khai thác, chất lượng, chức năng, an toàn, nhân sự và mức độ hài lòng của khách hàng đối với nhà cung cấp TT logistics. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó đo lường được những tiêu chí này một cách nhanh chóng, thuần tuý và đáng tin cậy. Theo nghiên cứu và tính toán, tác giả đưa ra một số tiêu chí cơ bản để thẩm định hiệu quả TT logistics như sau:

Rate this post

Bình luận