Các tiêu chí đo lường hiệu quả của trung tâm logistics cảng biển

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của một TT logistics có thể đánh giá theo 6 tiêu chí: về tài chính, khai thác, chất lượng, chức năng, an toàn, nhân sự và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TT logistics. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó đo lường được các tiêu chí này một cách nhanh chóng, đơn giản và đáng tin cậy. Theo nghiên cứu và tính toán, tác giả đưa ra một số tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả TT logistics như sau:

Rate this post

Bình luận