Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Nhân tố thành công (CSF) chủ yếu được xem là một phương pháp giúp những tổ chức xác định những yếu tố được coi là quan yếu đối với sự thành công của nó. Sự thiếu hiểu biết của những CSF sẽ luôn dẫn tới sự thất bại và mất mát của tổ chức. Nghiên cứu trực tiếp những nhân tố tác động tới triển khai thành công giải pháp eCRM là một ngành nghề thu hút những nhà nghiên cứu cả về lý luận và thực nghiệm và là mối quan tâm hàng đầu của những nhà phát triển, triển khai giải pháp eCRM, và những nhà quản trị NH. Tuy nhiên, đối với ngành NH, xác định những yếu tố tác động tới triển khai thành công giải pháp eCRM ko phải là một nhiệm vụ tiện lợi bởi vì việc triển khai thành công chỉ sở hữu thể đạt được thông qua liên kết những nhân tố tác động với quá trình triển khai và quản lý chúng Da Silva và Rahimi (2007). Trước lúc triển khai dự án eCRM, cần phải xác định được rõ những nhân tố tác động tới triển khai thành công để sở hữu những giải pháp triển khai thích hợp tạo điều kiện cho quá trình triển khai đạt được những yêu cầu của dự án. Với nhiều phương pháp để xác định những CSFs như tổng quan kết quả nghiên cứu đã công bố, phỏng vấn sâu, dò la, khảo sát được những nhà nghiên cứu vận dụng. Nghiên cứu này thực hiện tổng hợp những kết quả nghiên cứu đã công bố về những nhân tố tác động tới triển khai thành công giải pháp eCRM tại những tổ chức nói chung và tại những NHTM nói riêng theo những kết quả nghiên cứu về “nguyên nhân triển khai thất bại giải pháp eCRM và những nhân tố tác động tới triển khai thành công giải pháp eCRM”.

Rate this post

Bình luận