Quá trình phát triển dịch vụ khai thác khoáng sản, cảng biển và dịch vụ logistics

Là tỉnh mang ngành công nghiệp khai thác khoáng sản (chủ yếu là dầu khí), nên từ lúc thành lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã xác định được vai trò của ngành kinh tế này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, bởi vì đây là ngành kinh tế mang rất nhiều thời kỳ từ tư vấn, phân định địa giới, lãnh hải, thiết kế bản đồ, sơ đồ khu vực, tới thăm dò, đo đạc, định lượng, khai thác, vận tải, lọc dầu, tới những hoạt động thương nghiệp… với hàng vạn con người từ chuyên gia, kỹ sư, người lao động, chuyên viên trong nước và người nước ngoài đang làm việc; Do đó cũng mang hàng trăm những loại nhà cung cấp liên quan phục vụ cho những công việc nói trên như: Nhà cung cấp quản lý, khai thác, thuê, cho thuê tàu và những phương tiện nổi (bao gồm những tàu nhà cung cấp chuyên ngành, tàu vận chuyển những sản phẩm dầu khí). Nhà cung cấp khảo sát địa lý, động đất, địa chất dự án và nhà cung cấp định vị phục vụ công việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; nhà cung cấp môi giới hàng hải; nhà cung cấp sửa chữa, bảo dưỡng, hoán cải, tìm bán vật tư và trang thiết bị phục vụ sản xuất của tàu thuyền và những phương tiện nổi; nhà cung cấp cung ứng lao động chuyên ngành dầu khí, hàng hải, thông dịch; những nhà cung cấp ăn uống, nhà cung cấp vui chơi, chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp đi lại, nhà cung cấp thông tin liên lạc…, cho những chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc trên biển, trên dàn khoan và trong bờ. Sở hữu thể nói với hàng trăm loại nhà cung cấp phục vụ cho ngành dầu khí thì đây là một lợi thế vô cùng to to mà chỉ mang Bà Rịa – Vũng Tàu mới mang được. Mặc dù đây là ngành kinh tế do trung ương quản lý vì do nhiều yêu cầu đặc thù về vốn, kỹ thuật, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế trong quá trình khai thác, chế biến. Tuy nhiên trong suốt 20 năm qua tỉnh đã cùng với Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã mang sự phối hợp chặt chẽ, đưa ra nhiều giải pháp, tạo nhiều điều kiện tốt nhất để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.

Là một tỉnh được xác định mang cơ cấu kinh tế công nghiệp – xây dựng và nhà cung cấp là chủ yếu, hiện nay Bà Rịa – Vũng Tàu mang nhiều KCN và CCN to như: KCN Lengthy Sơn TP Vũng Tàu; KCN Sonadezi quận Châu Đức (KCN hiện đại nhất Việt Nam); KCN Phú Mỹ III quận Tân Thành (KCN thị thành chuyên sâu về công nghiệp tương trợ dành cho nhà đầu tư Nhật Bản); CCN Đá Bạc (CCN thị thành chuyên sâu về công nghiệp tương trợ dành cho nhà đầu tư Nhật Bản); KCN Phú Mỹ I quận Tân Thành; KCN Đông Xuyên, TP Vũng Tàu; KCN Mỹ Xuân A; KCN Mỹ Xuân A2; KCN Mỹ Xuân B1- CONAC; KCN Chiếc Mép; KCN Phú Mỹ II; KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng; KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương quận Tân Thành; KCN Lengthy Hương TP Bà Rịa; KCN Đất Đỏ 1 quận Đất Đỏ; tổ hợp lọc hóa dầu Lengthy Sơn TP Vũng Tàu…, hiện tỉnh đang quy hoạch thêm những khu công nghiệp ở quận Đất Đỏ; ngoài ra, tỉnh đã quy hoạch 29 cụm công nghiệp tại những quận, thành phường. Do vậy phát triển ngành nhà cung cấp vận tải biển, nhà cung cấp cảng biển là một hướng đi đúng đắn của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa cho những KCN, thích hợp chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và xu thế của toàn cầu.

Tới nay Bà Rịa – Vũng Tàu đã mang 52 dự án cảng, trong đó mang 18 cảng đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 34 triệu tấn hàng hóa/năm, 11 dự án cảng đang triển khai xây dựng, 23 cảng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hầu hết những cảng nước sâu này đều tập trung ở khu vực sông Thị Vải – Chiếc Mép, nhiều dự án cảng sẽ được đưa vào hoạt động trong những năm tiếp theo như: Cảng công-ten-nơ Chiếc Mép thượng – Tân cảng Sài Gòn, Cảng tổng hợp Mỹ Xuân, Cảng đạm và nhà cung cấp dầu khí tổng hợp.

Nhìn chung trong hơn 20 năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng với những ngành mang liên quan, Bà Rịa – Vũng Tàu đã từng bước quy hoạch, đầu tư, kêu gọi đầu tư, xây dựng được một hệ thống cảng biển, bến cá, trong đó mang một số cảng hiện đại tầm cỡ quốc tế, bước đầu đã cơ bản giải quyết được phần to nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển, phục vụ cho những ngành công nghiệp, thương nghiệp nhà cung cấp, nông nghiệp trong toàn tỉnh cũng như những tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và tham gia vào vận chuyển quốc tế, số lượng cảng biển ko ngừng được mở rộng về quy mô và số lượng, chất lượng phục vụ cũng từng bước được cải thiện, hệ thống máy móc, thiết bị, phục vụ công việc vận tải, bốc xếp, vận chuyển, lưu kho, tới một số nhà cung cấp sửa chữa, vệ sinh, nhà cung cấp ăn uống, ngơi nghỉ cũng được cải thiện, một số thủ tục hành chính phục vụ hoạt động như khai báo thuế, thủ tục thương chính, kê khai hàng hóa cũng từng bước được nâng cấp, hiện đại và thông thoáng, tạo điều kiện cho tàu ra vào thuận tiện hơn, góp phần đáng kể vào năng lực vận chuyển hàng hóa.

Rate this post

Bình luận