Khái niệm Tỷ suất hoạt động cần biết

Tỷ suất hoạt động chỉ ra mức độ hiệu quả của một tổ chức trong việc sử dụng tài sản. Việc sử dụng tài sản hiệu quả sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư từ các đối tác cho vay và chủ sở hữu. Giảm đầu tư cũng đồng nghĩa với việc giảm cả rủi ro lẫn giá bán. Hai tỷ lệ hoạt động mà nhiều nhà quản lý phải thường xuyên đối mặt là kỳ thu tiền chưa trả tiền và tỷ lệ thay thế tồn kho.
Kỳ thu tiền chưa trả tiền (hoặc hạn thu) cho chúng ta biết thời kì trung bình cần thiết để thu trên doanh thu do tổ chức tạo ra. Như đã thảo luận, kỳ thu kéo dài tức thị tổ chức cần nhiều vốn lưu động hơn để thực hiện kinh doanh – vốn lưu động phải trả lãi sẽ làm tiêu hao lợi nhuận!   Chúng ta tìm kỳ thu tiền chưa trả tiền qua hai bước. Trước tiên là xác định doanh thu trung bình trong ngày bằng phép tính sau:
Doanh thu trung bình ngày = Doanh thu thuần / 365 Chúng ta sử dụng kết quả này để đạt được mục tiêu cuối cùng:
Kỳ thu tiền chưa trả tiền
= Khoản phải thu / Doanh thu trung bình ngày
Với hầu hết những hình thức phân tích tỷ suất, kỳ thu tiền chưa trả tiền sẽ phát huy hiệu quả nhiều nhất lúc chúng ta sử dụng nó để (1) so sánh tổ chức này với tổ chức khác hoặc với nhóm đối thủ khó khăn cùng ngành hay (2) rà soát xu hướng. Ví dụ, Gateway và đối thù Dell đều là những nhà sản xuất máy tính tư nhân theo đơn đặt hàng, cả hai cùng bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng. Mô phỏng hoạt động của hai tổ chức là như nhau. Do đó, việc so sánh kỳ thu tiền chưa trả tiền sẽ cho ta biết được tổ chức nào thu tiền nợ hiệu quả hơn. Tương tự, chúng ta sở hữu thể rà soát xu hướng của kỳ thu tiền ở một trong hai hoặc cả hai tổ chức để xác định xem liệu thời hạn thu ngắn hơn hay dài hơn.
Tỷ lệ thay thế tồn kho lại là một tỷ lệ khác mà nhiều nhà quản lý cần quan tâm tới. Việc xác định số lần bán và thay thế hàng tồn kho trong một năm cho phép giám định khả năng trả tiền bằng tiền và khả năng doanh nghiệp đó chuyển hàng tồn kho thành tiền một cách nhanh chóng nếu điều đó là cần thiết. Tốc độ thay thế tồn kho chậm thường dẫn tới tình trạng sở hữu quá nhiều vốn bị chôn trong hàng tồn kho. Điều này gây tổn nhiều giá bán, và đối với hàng kỹ thuật và đồ phụ kiện, sở hữu thể trở thành hàng tồn kho lỗi thời. Lợì nhuận chi được cải thiện lúc bạn sở hữu thể bán hết toàn bộ hàng trong kho càng sớm càng tốt.
Bạn sở hữu thể tính tốc độ thay thế tồn kho bằng cách lấy giá vốn hàng bán chia cho giá bán tồn kho. Nếu chi phi tồn kho thay đổi đáng kể từ đầu kỳ tới cuối kỳ, bạn nên tính hoặc ước tính lượng tồn kho trung bình cho cả kỳ. Đơn thuần, bạn sở hữu thể cùng lượng tồn kho đầu kỳ và tồn kho cuối kỳ và lấy 1/2 tổng đó làm lượng tồn kho trung bình cho cả kỳ. Công thức như sau:
Tỷ lệ thay thế tổn kho = Giá vốn hàng bán / Tồn kho trung bình
Mức độ thay thế tồn kho nào thể hiện việc quản lý hiệu quả? Ko sở hữu câu trả lời toàn diện cho nghi vấn này, vì tỷ lệ thay thế tồn kho mang tính đặc trưng theo ngành. Ví dụ, với việc bán lẻ tạp phẩm, tỷ lệ thay thế tồn kho khôn cùng cao. Trái lại, một đại lý bán xe ô tô chỉ sở hữu thể thanh lý hàng tồn kho vài tuần một lần. Một người bán lẻ nhạc cụ sở hữu thể thanh lý hàng tồn kho ba hoặc bốn lần mỗi năm. Vì thế, điều quan yếu là phải rà soát xu hướng thay thế tồn kho cũng như mức thay thế tồn kho của một doanh nghiệp so với những đối thủ khó khăn cùng ngành.

Rate this post

Bình luận