Toàn cầu hóa quá trình sản xuất

Toàn cầu hóa quá trình sản xuất là quá trình cung ứng hàng hóa và nhà sản xuất từ những nơi trên toàn cầu để khai thác, tận dụng được sự khác biệt quốc gia về giá tiền và chất lượng của những yếu tố sản xuất, như lao động, năng lượng, đất đai và vốn. Thông qua việc toàn cầu hóa quá trình sản xuất, những doanh nghiệp kinh doanh quốc tế  kỳ vọng sẽ giảm được tổng cơ cấu giá tiền hoặc tăng cường được chất lượng hoặc tính năng của sản phẩm họ cung ứng ra thị trường, nhờ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp khó khăn trên thị trường toàn cầu được hiệu quả hơn. Xem xét ví dụ sản xuất tàu bay dân dụng Airbus A380 – một trong những tàu bay dân dụng to nhất kể từ trước cho tới năm 2006 (Xem Hình 1.1). Phi cơ Airbus A380 mang 2 tầng, 4 hành lang, mang cánh tàu bay rộng hơn 15m và mang khả năng chuyển vận nhiều hơn 150 hành khách so với tàu bay khó khăn tương đương 747-400  của Boeing. Để sản xuất được  tàu bay này, hãng Airbus phải sắp đặt 40.000 người tại 15 nhà máy đặt tại 4 nước: Đức, Tây Ba Nha, Vương quốc Anh và Pháp.

Hình 1.1 Toàn cầu hóa quá trình sản xuất chiếc Airbus A380

Nguồn: Examiner 2004,  trang 1.

 

Hai quá trình toàn cầu hóa thị trường và toàn cầu hóa quá trình sản xuất vẫn đang tiếp tục tiếp tục. Những doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp quốc tế ngày càng tham gia vào quá trình này một cách sâu sắc và liên tục điều chỉnh những hoạt động của mình để thích hợp hơn những điều kiện kinh doanh ngày càng thay đổi nhanh chóng của quá trình toàn cầu hóa.

 

Rate this post

Bình luận