Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ
– Hạch toán, kê khai ko đúng thuế suất.
– Hạch toán, kê khai ko đúng thời kì, quá thời hạn kê khai 3 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.
– Hóa đơn GTGT kê khai thiếu hoặc sai nội dung.
– Kê khai khấu trừ thuế lúc ko sở hữu hóa đơn hoặc hóa đơn của những đơn vị vỡ nợ, giải thể.
– Kê khai khấu trừ thuế GTGT những hàng hóa ko chiu thuế GTGT.
– Chênh lệch sổ sách và tờ khai thuế, ko giảng giải được nguyên nhân.
– Kê khai, hạch toán khấu trừ đối với hóa đơn GTGT trực tiếp hoặc hóa đơn ko chịu thuế GTGT, hóa đơn ko hợp thức, hợp pháp.
– Kê khai khấu trừ thuế và những hóa đơn chi từ nguồn khác.
– Hàng tìm được khuyến mại chưa hạch toán giảm VAT đầu vào.
– Kê khai thiếu hay sai hóa đơn, hóa đơn ko đúng mẫu BTC quy định hoặc mẫu hóa đơn tự in đã đăng kí với Bộ tài chính.
– Kê khai thuế đầu vào được khấu trừ đối với cả phòng ban nguyên vật liệu sản xuất tiêu dùng cho sản xuất hàng hóa chịu VAT trực tiếp.
– Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu sai.
– Bù trừ thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT phải nộp của những chi nhánh trên BCTC thống nhất.
– Hạch toán khấu trừ thuế VAT đầu vào to hơn đầu ra phải nộp, để số âm trên BCTC.
– Trường hợp hủy hóa đơn GTGT, xuất lại hóa đơn khác, người tìm trên 2 hóa đơn này ko trùng nhau.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 23:38:39.

Bình luận