Lịch sử hình thành và phát triển quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Từ những năm 1980, khởi đầu xuất hiện những cơ sở vật chất dữ liệu advertising, cho phép giao tiếp với nhiều khách hàng dưới dạng những phần mềm quản lý khách hàng. Tới đầu những năm 1990, những doanh nghiệp đã khởi đầu mang tới cho những khách hàng ko chỉ những mục tiêu rõ ràng về cải thiện chất lượng nhà cung cấp khách hàng, mà còn tăng cường những ưu đãi chăm sóc cho những khách hàng trung thành. Khái niệm CRM được hình thành. CRM lúc đó được sử dụng như một phương thức để tăng doanh thu gián tiếp thông qua những hoạt động cải thiện nhà cung cấp khách hàng.

Trong những năm sắp đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, CRM trở thành eCRM và trở thành phương thức để những doanh nghiệp thường xuyên cập nhật những hiểu biết về hành vi và nhu cầu của khách hàng. Sự bùng bổ của mạng Web phân phối những khả năng mới cho những giải pháp eCRM, như thông tin khách hàng nhanh hơn, cập nhật 24/24 mọi hành vi, nhu cầu của khách hàng. Tính linh hoạt của những giải pháp quản trị quan hệ khách hàng đã tác động tích cực tới mối quan hệ giữa bán hàng, nhà cung cấp khách hàng và advertising, thông qua san sớt thông tin và hiểu biết, dẫn tới tăng sự hài lòng của khách hàng. Ngày nay sự phát triển của những giải pháp eCRM cũng thường dựa trên hai khía cạnh: Nhà cung cấp khách hàng và khoa học, được thể hiện qua một số xu thế quản trị quan hệ khách hàng trên mạng xã hội, quản trị quan hệ khách hàng qua mạng di động và những thiết bị cầm tay thông minh, hoặc dựa trên nền tảng khoa học phần mềm hướng nhà cung cấp, v.v…

Rate this post

Bình luận