Vai trò của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

+ Đối với kinh tế – xã hội

– Nông nghiệp sản xuất ra lương thực – thực phẩm đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người. Đối với cả nước nói chung và từng thành viên cụ thể nói riêng, lương thực, thực phẩm mang nghĩa rất quan yếu. Nhờ mang chính sách thích hợp và sự tiến bộ trong sản xuất mà nền nông nghiệp nước ta phát triển ko ngừng, từ chỗ thiếu đói triển miên, tới nay ko chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước mà còn tham gia vào xuất khẩu với số lượng to. nông nghiệp còn mang nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày thông qua việc trồng những cây thực phẩm giàu đường, đạm, lipit cũng như việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

– Nông nghiệp đảm bảo nguồn vật liệu cho công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm. Những ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt, giấy, đồ tiêu dùng bằng da,… đều sử dụng nguồn vật liệu từ nông nghiệp. Vì thế trong chừng mực nhất định, nông nghiệp mang tác động tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp chế biến. Để tạo ra cho nhu cầu của việc chế biến, những vùng chuyên canh đã được hình thành ở đồng bằng, trung du miền núi.

– Nông nghiệp góp phần vào việc phục vụ nhu cầu tái sản xuất mở rộng những ngành kinh tế. Hiện nay, nông nghiệp vẫn chiếm khoảng 40,0% lao động xã hội. Khả năng xúc tiến tái sản xuất mở rộng của ngành này thể hiện ở chỗ: nông nghiệp sản xuất lao động dư thừa cho những ngành nhờ vào việc vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật (tất nhiên, đó là lao động thủ công, muốn sử dụng mang hiệu quả, cần yếu chiến lược huấn luyện). Mặt khác, việc đẩy mạnh nông nghiệp tạo điều kiện cho nhiều ngành cùng phát triển. Trong mối quan hệ đó, bản thân nông nghiệp lại là thị trường rộng to để tiêu thụ sản phẩm của hàng loạt những ngành kinh tế khác.

– Nông nghiệp giữ vị trí quan yếu trong nền kinh tế quốc dân do vai trò của nó đối với xã hội – nuôi sống con người là ko thể thay thế được. Trong công cuộc CNH, HĐH quốc gia, thì nông nghiệp được coi là đối tượng chủ yếu. Vì vậy, nông nghiệp sẽ được trang bị lại từ phương tiện cho tới những phương tiện SX; Bằng việc mở rộng những ngành nghề mới, hướng vào SX những nông sản hàng hóa. Bản thân nông nghiệp đang tự mình cải tạo và chuyển hướng SX, sử dụng lao động cho thích hợp với cơ chế thị trường, tạo ra gương mặt mới cho từng vùng nông thôn của cả nước.

+ Đối với môi trường

Nông nghiệp và nông thôn mang vai trò to to, là cơ sở vật chất trong sự phát triển vững bền của môi trường vì sản xuất nông nghiệp gắn liền trực tiếp với môi trường tự nhiên: đất đai, khí hậu, thời tiết, thủy văn. Nông nghiệp sử dụng nhiều hoá chất như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu bệnh … làm ô nhiễm đất và nguồn nước, quá trình canh tác dễ gây ra xói mòn ở những triền dốc thuộc vùng đồi núi và khai phá mở rộng diện tích đất rừng… vì thế trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, cần tìm những giải pháp thích hợp để duy trì và tạo ra sự phát triển vững bền của môi trường.

Rate this post

Bình luận