Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Tạo điều kiện cho di chuyển lao động kỹ năng được coi như một phương cách chiến lược để tăng năng lực khó khăn của khu vực ASEAN, do vậy hợp tác giữa Việt Nam và những nước cần được đẩy mạnh và tăng hiệu quả, tập trung vào:

Để MRAs vận hành được và khả thi, xác nhận trình độ chỉ là một điều kiện cần và với thể cần phải tiến hành một số những sắp đặt sắp xếp khác để xúc tiến thực sự hiệu quả của MRAs. Những giải pháp này với thể là những kỳ thi chuyên môn nghề nghiệp thích hợp cho người nước ngoài, những khóa tập huấn bắc cầu, hướng dẫn và tập huấn trong công việc, giám sát hoặc làm việc với điều kiện, và với giai đoạn thích ứng thích hợp. Đồng thời, bản thân những nước thành viên phải tạo được độ tin cậy lẫn nhau về trình độ và chất lượng được tập huấn để với thể thực sự mở cửa thị trường của mình. Cần phải tiến hành xoá bỏ những rào cản thông qua hợp tác, trao đổi và liên kết tập huấn, cấp chứng chỉ bởi một hệ thống tập huấn với tiêu chuẩn quốc tế hoặc bởi nước với trình độ tập huấn cao hơn; xúc tiến kết nối giữa di chuyển kỹ năng với thủ tục về visa và giấy phép làm việc để đảm bảo MRAs với được những lợi thế khác so với hình thức di chuyển lao động thông thường khác nhằm khuyến khích người lao động tham gia vào hệ thống xác nhận lẫn nhau.

Ngoài ra, Việt Nam cũng với thể khởi xướng việc thảo luận và tiến tới xác nhận về kỹ năng và trình độ của những nghề ngoài 8 MRAs đã ký music là lợi thế của Việt Nam và là những nghề với nhu cầu cao trong ASEAN hiện nay và trong tương lai, ví dụ như ICT.

Việt Nam cần tăng chất lượng thông tin về thị trường lao động với ý nghĩa quan yếu đối với việc hoạch định sự phát triển của nguồn nhân lực trong nước. Cần phải đẩy mạnh phối hợp và hợp tác trong khu vực về san sớt thông tin về di chuyển lao động, những ngành nghề với nhu cầu cao, tiêu chuẩn ngành nghề và khả năng tập huấn để kết nối cung – cầu trong khu vực. ASEAN với thể xây dựng một Cổng thông tin điện tử chung san sớt những thông tin liên quan tới việc làm của những nước, những chính sách đối với lao động nước ngoài của từng nước làm kênh chính thống để trao đổi thông tin. Ngoài ra, cần san sớt những dữ liệu về lao động thiên di theo ngành, nghề giữa những nước để đảm bảo quản lý hiệu quả và bảo vệ lao động di chuyển.

Đối với MRAs, cần công bố những thủ tục và kết quả xác nhận và phổ biến những tri thức thuận tiện tiếp cận với những quy định cho người lao động, người sử dụng lao động và những đối tác khác, bao gồm cả xã hội dân sự. Mặc dù những quyết tâm thuần tuý hóa đã được đưa ra để thực hiện MRAs nhưng sự phức tạp trong quản trị quá trình xác nhận vẫn còn tồn tại. Để khắc phục vấn đề này, Trang chủ về việc làm như kể ở trên với thể sử dụng phương tiện tương tác thân thiện để sản xuất những nguồn thông tin đa tiếng nói về khái niệm xác nhận kỹ năng và những thuật ngữ và quy định xác nhận của quốc gia, những thủ tục và những kinh nghiệm tốt. Bằng cách này sẽ giúp làm giảm những hiểu sai hay nhầm lẫn về thực chất, đặc trưng và mục đích của quá trình xác nhận; nó cũng cho phép những người chủ sử dụng lao động, người thiên di, những người làm luật, những trung gian tuyển dụng tiếp cận và so sánh những thông tin cập nhật về thủ tục xác nhận và kết quả đạt được của mỗi nước thành viên ASEAN và tạo điều kiện phổ biến những kinh nghiệm tốt. Nhờ đó, khuyến khích việc kết nối và sử dụng những chuyên gia đã đạt tiêu chuẩn của ASEAN của những nhà đầu tư, nhà kinh doanh và doanh nghiệp, hiệp hội liên quan.

Tiếp cận sớm việc xác nhận sẽ tăng hiệu quả của quá trình xác nhận. Những lao động kỹ năng cao càng phải chờ đợi thủ tục xác nhận và kết quả xác nhận sẽ càng mất đi những thời cơ và sinh kế cũng như sự xác nhận theo yêu cầu đối với lao động người nước ngoài. Việt Nam và những nước thành viên ASEAN với thể cùng sản xuất việc tương trợ việc xác nhận trình độ của người nước ngoài, bao gồm cả việc thẩm định những tiêu chuẩn trước lúc đi, tập trung trước hết ở một số ngành, nghề thuộc MRAs hoặc những ngành, nghề với nhu cầu cao trong lúc chưa với thể vận hành đầy đủ AQRF trong thời kì sắp để thẩm định được trình độ như mục tiêu đề ra. Mặc dù việc thẩm định đạt được những tiêu chuẩn của nước ngoài ko giúp việc đạt được xác nhận kỹ năng đối với những nghề/ngành nghề đã ký kết nhưng nó sẽ tạo điều kiện để được xác nhận sớm trong quá trình thiên di. Tuy nhiên, trong dài hạn, cần phải xúc tiến thực hiện nhanh hơn việc sử dụng AQRF để giúp hài hoà hoá quá trình tập huấn để thuận tiện xác nhận trình độ của người lao động.

Khu vực tư nhân với vai trò sống còn trong phát triển vốn đầu tư con người và thiết lập những cơ chế di chuyển lao động kỹ năng hiệu quả, bởi vì những người sử dụng lao động xuất phát từ nhu cầu kinh doanh sẽ xác định việc tuyển dụng người lao động ở ngoài quốc gia mà họ đặt trụ sở. Lúc một tổ chức lựa chọn đóng trụ sở ở một nơi nào là họ đã thẩm định và dựa vào khả năng lao động kỹ năng ở nơi đó đồng thời với thể thu hút thêm từ những khu vực khác trong tương lai. Trong quá trình di chuyển của lao động với kỹ năng cũng như thực hiện MRAs, những hiệp hội và doanh nghiệp đóng vai trò then chốt đối với việc lựa chọn những ứng viên trên cơ sở vật chất thẩm định năng lực của họ cũng như thẩm định tác động thị trường lao động lúc phải thuê lao động nước ngoài vào làm việc. Việc tham gia của khu vực tư nhân trong quá trình này sẽ giúp Chính phủ và những cơ quan liên quan xác định nhu cầu lao động kỹ năng cụ thể, giúp những trường tập huấn xây dựng chương trình và giáo trình thích hợp và truyền dạy những kỹ năng khuyến khích phát triển nghề nghiệp theo nghĩa rộng. Điều  này sẽ góp phần làm cho việc tập huấn, tuyển dụng lao động với kỹ năng và việc thực hiện MRAs được hiệu quả, bám sát nhu cầu thị trường.

Trong quá trình xúc tiến di chuyển lao động với kỹ năng trong Cùng đồng ASEAN, Việt Nam cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với những đối tác liên quan ở cấp khu vực và quốc tế theo những thế mạnh của họ để thu hút tương trợ về tài chính và kỹ thuật cho tất cả những giải pháp. Hợp tác giữa chính phủ – chính phủ, hợp tác với Ban Thư ký ASEAN, giữa những kênh giáo dục, đại học và lao động của ASEAN và giữa Việt Nam với những tổ chức quốc tế như ILO, IOM và những đối tác music phương như Đức, Ốt-xtrây-lia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… sẽ giúp Việt Nam xúc tiến nhanh chóng và đạt được những mục tiêu về đổi mới mô phỏng tăng trưởng, cải cách hệ thống giáo dục tập huấn và giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, đạt được những tiêu chuẩn quốc tế. Đặc thù, những đối tác cũng với thể tương trợ Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong những dự án về thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu hay so sánh pháp luật, chính sách quản lý lao động nước ngoài tập trung vào 8 MRAs mà Việt Nam đang điều phối trong ASEAN cùng với Phi-líp-pin làm cơ sở vật chất đề xuất và thực hiện tốt hơn những giải pháp hội nhập lao động của Việt Nam trong thời kì tới.

Rate this post

Bình luận