Chu Kỳ Thị Trường

Giới thiêu khái niệm chu kỳ thị trường của sản phẩm và những đặc điểm chiến lược advertising tương ứng với từng giai đoạn thị trường của sản phẩm.

Sau lúc giới thịêu sản phẩm mới vào thị trường, doanh nghiệp muốn sản phẩm của mình sở hữu một cuộc sống hạnh phúc và trong tương lai. Mặc dù ko người nào mong đợi sản phẩm của mình sẽ trường tồn vĩnh cữu trên thị trường, doanh nghiệp nào muốn thu lại được nhiều lợi nhuận để bù lại những giá bán đã bỏ ra trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm và giá bán tịêu tốn trong giai đoạn đưa sản phẩm vào thị trường. Mặc dù ko người nào biết trước chu kỳ sống của sản phẩm sẽ như thế nào và sẽ kéo dài bao lâu, những nhà quản trị biết rằng sản phẩm nào cũng sẽ sở hữu một chu kỳ thị trường.

Những giai đoạn thị trường của sản phẩm:

Chiến lược advertising qua những giai đoạn thị trường

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận