Những bài học thành công cho Hải Phòng

Qua nghiên cứu kinh nghiệm và thực tiễn của một số thành phố trong nước và trong khu vực, ta có thể thấy một số kinh nghiệm Hải Phòng cần rút ra và thực hiện nhằm đạt kết quả như mong muốn:

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận