Những bài học thành công cho Hải Phòng

Qua nghiên cứu kinh nghiệm và thực tiễn của một số thành thị trấn trong nước và trong khu vực, ta sở hữu thể thấy một số kinh nghiệm Hải Phòng cần rút ra và thực hiện nhằm đạt kết quả như mong muốn:

Rate this post

Bình luận