Những tồn tại, hạn chế chung trạng hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Mặc dù thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế, các chính sách kinh tế của Nhà nước được ban hành và thực thi cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như sau:

Rate this post

Bình luận