Những tồn tại, hạn chế chung trạng hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Mặc dù thành thị trấn đã mang nhiều quyết tâm, nỗ lực tương trợ những doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế, những chính sách kinh tế của Nhà nước được ban hành và thực thi cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như sau:

Rate this post

Bình luận