Nguyên vật liệu là gì?

Nguyên vật liệu bao gồm nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ.

+ Nguyên vật liệu chính: trong những doanh nghiệp khác nhau thì nguyên vật liệu chính cũng gồm những loại khác nhau như sắt, thép, xi măng, gạch… trong xây dựng cơ bản, vải trong doanh nghiệp might, đó là những đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên vật liệu chính tiêu dùng vào sản xuất hình thành nên tầm giá vật liệu trực tiếp (trong ngành bưu điện ko với nguyên vật liệu chính)

+ Vật liệu phụ là những loại vật liệu được sử dụng để làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc phục vụ cho công việc quản lý sản xuất,

+ Nhiên liệu được sử dụng phục vụ cho khoa học sản xuất sản phẩm, cho phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh như xăng, dầu, than, củi, khí fuel…

+ Phụ tùng thay thế, gồm những loại phụ tùng, chi tiết được sử dụng để thay thế, sửa chữa những máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải…

+ Thiết bị xây dựng cơ bản, bao gồm những loại thiết bị cần lắp và thiết bị ko cần lắp, dụng cụ, khí cụ, vật kết cấu… tiêu dùng cho công việc xây lắp, xây dựng cơ bản.

+ Vật liệu khác là những loại vật liệu ko được xếp vào những loại kể trên, những loại vật liệu này do quá trình sản xuất loại ra, phế truất liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản nhất mực…

Căn cứ vào nguồn gốc nguyên vật liệu thì toàn bộ nguyên vật liệu của doanh nghiệp được chia thành nguyên vật liệu tìm ngoài và nguyên vật liệu tự chế biến, gia công.

Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng nguyên vật liệu thì toàn bộ nguyên vật liệu của doanh nghiệp được chia thành nguyên vật liệu trực tiếp tiêu dùng vào sản xuất kinh doanh và nguyên vật liệu tiêu dùng cho những nhu cầu khác như quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm….

3.6/5 - (9 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 10:42:28.

Bình luận