Khái quát đặc điểm phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng

Hải Phòng là thành xã cảng, đầu mối liên lạc quan yếu giao lưu trong nước và quốc tế, trung tâm công nghiệp, thương nghiệp nhà sản xuất to của cả nước, nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng- Quảng Ninh của vùng kinh tế trọng tâm phía Bắc. Với những tiềm năng, lợi thế về địa kinh tế lại được thẩm định là thành xã năng động trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa kinh tế của thành xã trong 30 năm đổi mới đã mang những bước tăng trưởng, phát triển khá cao. Chỉ tính trong giai đoạn 2005- 2017, kinh tế thành xã đã đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm. Năm 2017 đạt 14,1%, cao nhất từ năm 2005 tới nay. Cụ thể như sau:

Quy mô kinh tế của thành xã từng bước được mở rộng, tổng GRDP giá hiện hành của Hải Phòng năm 2005 đạt 14.043tỷ thì tới năm 2010 đã đạt 28.825 tỷ và đặc trưng tới năm 2015 đạt 126.776,9 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2010;năm 2017 ước đạt 134.456 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 14,1% so với 2016. Tỷ trọng GRDP Hải Phòng so với tổng GDP toàn quốc đã đạt trên 3,33%, cao hơn đáng kể so với năm 2010 (2,88%).

Nhóm ngành nhà sản xuất và công nghiệp – xây dựng đã phục hồi, đặc trưng là nhóm ngành công nghiệp – xây dựng đã tăng trưởng cao trở lại. Năm 2014, tăng trưởng của nhóm ngành công nghiệp – xây dựng của thành xã đạt 10,03% và năm 2015 đạt 13,28%, năm 2016 đạt 14,36phần trămvà năm 2017 đạt 21,58% cao gấp sắp 3 lần so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Bình quân chung cả giai đoạn 2011-2017, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng trên 10%/năm (tính theo giá 2010). Khu vực nhà sản xuất cũng phục hồi nhưng mức tăng trưởng ko cao như khu vực công nghiệp – xây dựng, chỉ đạt 8,73% vào năm 2014 và 9,76% vào năm 2016và 11,7% vào năm 2017. bình quân 5 năm đạt trên 10,5%/năm, cao nhất trong 3 nhóm ngành.

Kinh tế nhà sản xuất trong giai đoạn 2006-2017 phát triển đúng hướng, ngày càng phổ biến và hiệu quả, khẳng định vai trò quan yếu trong phát triển kinh tế – xã hội của thành xã. Hải Phòng đã trở thành trung tâm nhà sản xuất to của vùng Duyên hải Bắc Bộ, GDP ngành nhà sản xuất đứng thứ hai trong Vùng ĐBSH, sau Hà Nội; là đầu mối vận tải to nhất của khu vực phía Bắc về xuất, nhập khẩu hàng container, xăng dầu và những loại hàng hóa khác tới và đi những nước trong khu vực cũng như trên toàn toàn cầu (92tr tấn).

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nhà sản xuất của thành xã giai đoạn 2006- 2010 và 2011-2017 tính theo giá so sánh 1994 đạt tương ứng 13,7%/năm và 10,5%/năm. Cơ cấu kinh tế thành xã cơ bản được duy trì đúng hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát huy tiềm năng, lợi thế của thành xã; tỷ trọng GRDP của những nhóm ngành công nghiệp – xây dựng và nhà sản xuất tăng từ 90,3% năm 2011 lên 92,5% năm 2015.

Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp mang sự thay đổi tích cực theo hướng tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực mang lợi thế, tiềm năng, công nghiệp liên quan tới biển và sản xuất hàng xuất khẩu. Một số ngành công nghiệp mới mang tỷ trọng trong trị giá sản xuất công nghiệp tăng dần như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính: năm 2013 chiếm 1,8%, năm 2014 chiếm 2,41%, ước năm 2015 chiếm 8,8%; sản xuất máy móc thiết bị (trong đó mang máy in): năm 2013 chiếm 4,49%, năm 2014 chiếm 7,37%, ước năm 2015 chiếm 7,48%; sản xuất và phân phối điện: năm 2013 chiếm 7,43%, năm 2014 chiếm 9,07%, năm 2015 chiếm 10%. Đang dần hình thành trung tâm công nghiệp điện tử to tại thành xã với việc triển khai dự án của tập đoàn LG và những dự án vệ tinh, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa những sản phẩm điện tử. Hải Phòng đã thu hút được một số dự án FDI mang khoa học sản xuất tiên tiến, sản phẩm mang tính khó khăn cao nằm trong chuỗi trị giá phân phối toàn cầu. Trong nông nghiệp đã xuất hiện những mô phỏng sản xuất theo chuỗi, sản xuất VietGAP, dự án Khu nông nghiệp khoa học cao của Tập đoàn Vingroup, ứng dụng khoa học cao, khoa học sinh vật học, hiệu quả tăng từ 10 – 30% so với sản xuất đại trà, nhiều mô phỏng gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ.

Năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hải Phòng (giá hiện hành) đạt 2.946 USD/người/năm, tăng 1,86 lần so với năm 2005 và cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước (2.109 USD/người/năm). Năm 2016, GDP bình quân đầu người là 3.472,6 USD/người/năm. Việc đạt được mục tiêu 4.900-5.000 USD/người/năm vào năm 2020 theo KH là khá khả quan. Tăng trưởng trị giá hàng hóa xuất khẩu của thành xã. Hải Phòng đạt khá cao, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 15,76 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,86%/năm, năm 2015 đạt sắp 4,226 tỷ USD. Năm 2017 kim ngạch xuất khẩu đạt 6,524 tỷ USD, tăng 22,46% so với năm 2016. Số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tăng nhanh, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu mang chuyển biến tích cực do sản phẩm công nghiệp chế biến xuất khẩu tăng khá.

Nhận định chung, trong giai đoạn 2005-2017, kinh tế thành xã Hải Phòng mang bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, khuân mặt tỉnh thành thay đổi, phát triển đáng kể, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm phát triển và khá đồng bộ, hiện đại. Hệ thống doanh nghiệp được hình thành, phát triển khá nhanh, góp phần quan yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội thành xã; đời sống nhân dân được tăng. Tuy nhiên, kinh tế thành xã tăng trưởng vẫn thiếu ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh của Hải Phòng. Kinh tế thành xã chưa mang bước ngoặt, cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm, mô phỏng tăng trưởng chưa hợp lý, doanh nghiệp ra đời nhiều nhưng thực sự hoạt động còn ít, chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ và vừa (NVV), năng lực khó khăn ko cao.

Rate this post

Bình luận