Giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền về thuế TNCN theo hướng xây dựng ý thức tự tuân thủ (tham khảo)

Công việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế được quy định xuất phát từ việc thực hiện mô phỏng quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Để thực hiện được cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, cơ thuế quan phải thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế để người nộp thuế hiểu biết pháp luật, nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm trước pháp luật thuế để tăng tính tuân thủ. Tuy nhiên, thực hiện tuyên truyền, giáo dục để người nộp thuế hiểu rõ tính xác thực, công bằng và khách quan của chính sách và pháp luật thuế TNCN, trên hạ tầng đó, thuyết phục người nộp thuế hiểu, tự giác thực hiện và tin tưởng vào hệ thống chính sách, pháp luật thuế TNCN của nhà nước.
Để xây dựng ý thức tự tuân thủ, công việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế cần được đổi mới trên hạ tầng thực hiện những giải pháp như sau:
(1) Trên hạ tầng dữ liệu quản lý thuế; căn cứ những hành vi tuân thủ pháp luật thuế TNCN, cơ thuế quan cần phân loại NNT thành những đối tượng khác nhau tương ứng, bao gồm:
(i) Nhóm những đối tượng nộp thuế tuân thủ tuyệt đối;
(ii) Nhóm những đối tượng nộp thuế quyết tâm tuân thủ;
(iii) Nhóm những đối tượng nộp thuế sẽ tuân thủ nếu bị nhắc nhở;
(iv) Nhóm những đối tượng ko muốn tuân thủ
Trên hạ tầng những nhóm đối tượng quản lý, cơ thuế quan với kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, giáo dục thuyết phục và tương trợ thích hợp với nhóm những đối tượng. Trên hạ tầng kế hoạch, cơ thuế quan cần đặt mục tiêu tăng dần đối tượng tự tuân thủ và giảm đối tượng ko tuân thủ. Mục tiêu hoàn thành lúc những nhóm đối tượng đều được xếp loại vào nhóm (i).
(2) Đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế TNCN nhằm khơi dậy niềm vinh hạnh của mỗi công dân lúc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNCN cho xã hội.
Về cấp độ nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, bao gồm hai cấp độ:
(I) Tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế:
Tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết, mục đích, bản tính, vai trò của thuế TNCN; những lợi ích xã hội với được do sử dụng tiền thuế TNCN; nội dung chính sách, pháp luật về thuế, bao gồm: Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, mức nộp thuế, cách tính thuế và phương pháp tính thuế. Trên sở tuyên truyền chính sách và pháp luật thuế TNCN mà NNT tự nhận diện thu nhập nhận của mình với thuộc đối tượng nộp thuế TNCN ko? Cách tính thuế như thế nào? Từ đó, NNT với thể tự tính số thuế phải nộp, xem xét và so sánh gánh nặng thuế của từng loại thu nhập để xác định trách nhiệm nộp thuế.
(II) Truyên truyền phổ biến về nghĩa vụ nộp thuế:
Tuyên truyền phổ biến về nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế và cơ thuế quan và những tổ chức tư nhân liên quan trong việc thu nộp thuế; phổ biến những thủ tục về thuế, những quy định xử phạt vi phạm pháp luật thuế. Trên hạ tầng đó, NNT tự nhận diện nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của mình đối với Nhà nước và xã hội. NNT cũng với thể được giảng giải và nhận được những thông tin về những chế tài xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thuế, từ đó tăng ý thức tự tuân thủ của mình.
Đồng thời với tuyên truyền pháp luật, cơ thuế quan cần thường xuyên tổ chức họp mặt, hội thoại với NNT, thông qua đó tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN, những hiện tượng trốn, lậu thuế đã bị xử phạt để răn đe, ngăn ngừa những hiện tượng ko tuân thủ pháp luật.
Nếu chỉ tuyên truyền và phổ biến cho NNT ở cấp độ (I) thì công việc quản lý chưa đạt mục tiêu. Vì vậy, chỉ lúc người nộp thuế hiểu rõ những nội dung ở cấp độ (II) và xây dựng được cho mình ý thức tự tuân thủ, tự kê khai, tự nộp thuế thì công việc quản lý thuế mới đạt hiệu quả.
(3) Đổi mới hình thức truyên truyền, phổ biến pháp luật thuế:
Kế bên những hình thức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật thuế TNCN mang tính tuyền thống, như: Xuất bản những ấn phẩm về thuế (tờ rơi, cuốn sổ tay, ấn phẩm khác để phát miễn phí cho người nộp thuế); Tuyên truyền thông qua những phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình, những trang thông tin điện tử) nhằm tăng nhận thức của NNT và giúp NNT nắm bắt những nội dung thiết yếu của pháp luật thuế, cơ thuế quan cần vận dụng những hình thức tuyên truyền khác như:
– Xây dựng những chương trình học tập, bồi dưỡng về pháp luật thuế TNCN trong những trường học (kể cả cấp độ tiểu học, mẫu giáo), trong những cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, những doanh nghiệp, những xã, phường nhằm tăng cường hiểu biết về thuế TNCN trongtất cả những đối tượng xã hội từ đó giáo dục tâm lý tự tuân thủ. Đây là hình thức tuyên truyền, giáo dục phổ biến nhưng với hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi sự thống nhất và phối hợp của nhiều tổ chức, tư nhân với liên quan.
– Đổi mới những khẩu hiệu tuyên truyền, những áp phích quảng bá về thuế TNCN cho thích hợp.
Chẳng hạn: những khẩu hiệu nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân với thể thay bằng mỗi công dân tự nguyện nộp thuế vì sự phồn vinh của quốc gia, vì tương lai của con cháu chúng ta.
(4) Đổi mới phương pháp và phương thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế
– Xây dựng những phần mềm với liên quan tới pháp luật thuế TNCN để NNT với thể tiếp cận từ những phương tiện: cổng thông tin điện tử cơ thuế quan, những websiter, điện thoại di động, những trang mạng xã hội một cách đơn thuần, dể hiểu, mang tính thực dụng chủ nghĩa để NNT với thể tiếp cận mọi nơi, mọi lúc. NNT với thể tra cứu thông tin về thuế TNCN, với thể kê khai và với thể nộp thuế TNCN từ tài khoản tư nhân cho cơ thuế quan thuận tiện như những khaonr trả tiền hoặc tìm hành trên mạng.
– Xây dựng hạ tầng dữ liệu, sổ tay nghi vấn, trả lời những vướng mắc thường gặp đối với thuế TNCN và đăng tải trên trang thông tin điện tử ngành thuế, đồng thời làm tài liệu phục vụ cho việc tương trợ NNT tại những trung tâm trả lời điện thoại, hoặc qua mạng xã hội như Fb, Zalo;

Rate this post

Bình luận