Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Ban hành chính sách, pháp luật

Thứ nhất, trật tự xây dựng và ban hành văn bản pháp luật của Nhà nước  với từng loại văn bản khác nhau, tune những trật tự nói chung đều mang tính chặt chẽ, logic, gồm những giai đoạn: Bước 1Lập chương trình xây dựng Luật với tính đề nghị để xúc tiến việc soạn thảo, ban hành văn bản luật đúng tiến độ; Bước 2- Xây dựng dự thảo văn bản luật liên quan tới TNXH đảm bảo quyền tùy theo tính chất, nội dung, đối tượng mà thành lập Ban soạn thảo; Bước 3Thẩm tra, thẩm định dự án luật là việc cơ quan với thẩm quyền của Nhà nước xem xét toàn diện dự thảo trước lúc trình cơ quan với thẩm quyền; Bước 4- Thông qua văn bản luật liên quan tới TNXH đối với NLĐ tại một hoặc nhiều kỳ họp của Quốc hội; Bước 5- Công bố văn bản luật liên quan tới TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ đã được thông qua.

Thứ hai, nội dung pháp luật liên quan tới TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ  khá khổng lồ và hiện với hàng trăm văn bản đang được thực thi phủ đầy hầu hết những  ngành nghề liên quan tới quản lý Nhà nước về TNXH đối với NLĐ, gồm: Bộ luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm, Luật Công đoàn…

Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật trên hiện nay còn một số bất cập như về HĐLĐ: khoản 2 Điều 3 – NSDLĐ là một bên quan yếu trong HĐLĐ chưa với hướng dẫn cụ thể người nào sẽ là NSDLĐ trong những DN để ký HĐLĐ, ký kết TƯLĐTT; khoản 2 Điều 22 – lúc kết thúc hợp đồng của NLĐ sau 30 ngày trở thành HĐLĐ xác định thời hạn 24 tháng hay HĐLĐ ko xác định thời hạn; Điều 37 về quyền đơn phương kết thúc HĐLĐ với điều kiện 1- Với lý do được quy định bởi luật là ko thích hợp bởi NLĐ được tự do lựa chọn công việc; Về giờ làm việc tại Điều 106 – về thời kì làm thêm giờ theo tháng, theo năm quy định chưa thích hợp với tất cả quốc gia khu vực.  Trong lúc đó so với những nước trong khu vực (xem bảng  3.12) số giờ làm thêm/năm: Thái Lan hơn 1596 giờ, Malaysia hơn 500 giờ, Singapore hơn 388 giờ. Đây là một quy định mà hầu hết DN could Việt Nam ko thể tuân thủ được; Về tiền lương và phúc lợi tại Điều 91 quy định, mức lương tối thiểu phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Làm cho DN khó thi hành vì thế nào là mức lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu sống? và Điều 61 ko quy định thời kì học nghề tối đa, mức lương, phúc lợi người học được lợi dẫn tới NSDLĐ với thể lợi dụng để trốn đống BHXH; Về ATVSLĐ,  theo Ông Bùi Đức Nhưỡng – Phó Cục trưởng Cục ATLĐ, (2018): “Trong công việc quản lý hoạt động kiểm định dẫn tới 1 đối  tượng thiết bị, 1 kiểm định viên phải  xin nhiều giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động kiểm định từ nhiều bộ quản lý,  ví dụ: Cẩu tháp do Bộ Xây dựng, Bộ LĐTBXH; bình sức ép do Bộ LĐTBXH, Bộ Công thương nghiệp”. Điều này rất mất thời kì cho thực hiện ATVSLĐ của những DN could; Nghị định 47/2010NĐ-CP quy định mức phạt về vi phạm ATVSLĐ cao nhất là 20 triệu đồng đối với NSDLĐ và 1 triệu đồng đối với NLĐ. Mức phạt này liệu  với đủ sức “răn đe” với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Nghị định 85/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động nữ chưa thực sự đi vào cuộc sống bởi những DN could rất khó khăn trong việc thực hiện chính sách này như: “Với đủ buồng tắm, buồng vệ sinh tại nơi làm việc; khuyến khích ứng dụng chế độ làm việc theo thời khắc biểu linh hoạt, thích hợp nguyện vọng của lao động nữ”. Hay thời kì cho con bú của bà mẹ con dưới 12 tháng hoặc  xây dựng nhà  trẻ,  mẫu giáo là bài toán “hóc búa” cho những DN could.

Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách, pháp luật

Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới TNXH đảm bảo quyền của những DN could luôn là vấn đề phức tạp, đa ngành nên với nhiều Bộ và cơ quan ngang bộ thực hiện: Việc ban hành chính sách xuất nhập khẩu hàng could mặc, quản lý khó khăn, hạn ngạch xuất nhập khẩu, quản lý thị trường do Bộ Công thương nghiệp chịu trách nhiệm; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành hoạch định chính sách, thanh tra, giám sát thực hiện chính sách lao động; Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về bảo hiểm; Việc quản lý, xử lý rào cản thương nghiệp liên quan của những DN could do Bộ Khoa học và khoa học phối hợp với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện. Tương tự, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới TNXH đảm bảo quyền cho được ban hành bởi nhiều Bộ, cơ quan ngang bộ để ban hành những văn bản, hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, những còn chưa cập nhật thông tin, trả lời Bộ luật, những văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, chưa với cẩm nang chung về những văn bản luật này; Thực hiện miễn giảm thuế với khu vực nhà ở người lao động, khu vực phục vụ những chương trình phúc lợi chưa được quan tâm, chưa ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng nghề could và bộ tiêu chuẩn nghề could quốc gia; Công việc dự đoán thị trường lao động còn thiếu linh hoạt.

Thanh rà soát thực thi chính sách, pháp luật

Theo những quy định hiện hành, giữ trách nhiệm, nghĩa vụ chính thanh tra trong ngành nghề này là những cơ quan quản lý hành chính nhà nước (Cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan thanh tra chuyên ngành). Công việc thanh tra, rà soát, giám sát TNXH đảm bảo quyền thông qua việc thanh tra chế độ, chính sách đối với NLĐ hiện nay được ủy quyền nhiều cơ quan với phương thức và tính chất ko hoàn toàn giống nhau như: Bộ Lao động thương binh và xã hội chịu trách nhiệm thanh tra việc tuân thủ PLLĐ, Bộ Công thương nghiệp lại chịu trách nhiệm thanh tra hạn ngạch xuất nhập khẩu, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thanh tra về vấn đề Công đoàn… Kế bên một số kết quả đó thì công việc thanh tra, rà soát, giám sát và xử lý vi phạm đang là khâu yếu nhất của quản lý Nhà nước về TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ. Số lượng thanh tra viên còn khá ít, tần suất thanh tra khá thấp, hoạt động thanh tra còn thụ động dẫn tới tình trạng nhiều DN could vi phạm PLLĐ còn diễn ra khá phổ biến. Theo Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng ATVSLĐ: “Số lượng thanh tra viên năm 2016 là trên 500 người. Nếu con số này với khuyến nghị của ILO Việt Nam cần tới hơn 1.000 thì lực lượng thanh tra lao động của Việt Nam còn quá ít”. Kế bên thiếu về số lượng thì về chất lượng vẫn là vấn đề đáng quan ngại.

Tương tự, quản lý nhà nước nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại trên cơ sở vật chất pháp luật buộc những DN could phải thực thi. Music vẫn còn một số bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, công việc thanh rà soát làm cho những DN could rất “loay hoay” trong thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ.

Rate this post

Bình luận