Chính sách hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường

Mở rộng thị trường và phát triển những thị trường mới trong nước và quốc tế luôn được thành xã quan tâm, tương trợ doanh nghiệp. Trong những chương trình phát triển kinh tế của thành xã, việc mở rộng, xúc tiến mở rộng thị trường luôn được nhắc. Với mục tiêu của chính sách là tạo điều kiện thuận lợi, thuần tuý nhất cho những doanh nghiệp tiếp cận, tham gia thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thông qua những chính sách tương trợ Tổ chức xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế. Tương trợ những đoàn xúc tiến thương nghiệp, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế. Xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chính sách kính nhà xí dụng tại địa phương.

Trong giai đoạn 2005- 2017, Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện khá nhiều cơ chế, chính sách tương trợ thị trường (tương trợ lãi xuất, giá bán đầu vào, giá bán vận tải…), kích nhà xí tiêu dùng, tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến thương nghiệp, triển lãm hàng hóa tại những thị trường trọng tâm như: Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ. Hàn Quốc, Trung Hoa mà nhiều doanh nghiệp của thành xã tham gia.

Trên khu vực Hải Phòng, UBND thành xã cũng đã ban hành những chương trình tương trợ cụ thể: Chương trình năm DN, DN hội nhập (2004, 2005) Thành xã đã quyết định tương trợ:

Khuyến mại Hải Phòng” hàng năm.

Mang thể khẳng định, những chính sách tương trợ xúc tiến thương nghiệp đã thu hút được hàng trăm doanh nghiệp tham gia, góp phần giúp DN quảng bá sản phẩm, nhà cung cấp, mở rộng thị trường. Bước đầu hình thành hệ thống thông tin về thương nghiệp, thị trường đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rông thị trường cho doanh nghiệp trên cơ sở vật chất đó góp phần tăng NLCT của doanh nghiệp.

Ko chỉ tương trợ việc mở rộng thị trường, chính sách của thành xã còn tạo điều kiện cho những doanh nghiệp trong việc tham gia kế hoạch tìm sắm, cung ứng nhà cung cấp công. Trong thời kì qua, việc lựa chọn đơn vị cung ứng nhà cung cấp công (nhà cung cấp công ích, nhà cung cấp sự nghiệp công) trên khu vực thành xã chủ yếu vận dụng theo hình thức giao kế hoạch hàng năm cho những doanh nghiệp, đơn vị nhà cung cấp công của thành xã. Vì vậy, rất ít những doanh nghiệp nhỏ và vừa mang thể tham gia vào kế hoạch đấu thầu, đặt hàng tìm sắm, cung ứng nhà cung cấp công cho thành xã trong giai đoạn 2010-2016.

Rate this post

Bình luận