Người lao động khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội, những đối tượng thuộc một trong những trường hợp sau đây lúc chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất một lần.

– Người chết ko thuộc những trường hợp được lợi trợ cấp tuất hàng tháng.

– Người chết thuộc một trong những trường hợp được lợi trợ cấp tuất hàng tháng nhưng ko mang thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:38:19.

Bình luận