Chính sách tài khóa tác động đến đầu tư chứng khoán

Là những quyết định của chính phủ về chi tiêu ngân sách nhà nước và thuế giúp chính phủ duy trì mức thu nhập quốc dân, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo việc làm ở mức mong muốn. Về mặt dài hạn, chính sách tài khoá mang thể mang tác dụng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai. Chính sách tài khóa mang hai dụng cụ chủ yếu đó là chi tiêu của chính phủ và thuế:

Chi tiêu của chính phủ:

Là những khoản chi để tậu những hàng hoá,nhà cung cấp của khu vực công cùng. Chi tiêu chính phủ mang tác động trực tiếp tới thu nhập, tiêu sử dụng và tiết kiệm của dân cư từ đó, tác động tới khả năng của nhà đầu tư tư nhân trên thị trường chứng khoán và tác động gián tiếp tới thị trường chứng khoán. Chính sách tài khóa tác động trực tiếp tới quy mô của chi tiêu công cùng, do đó mang thể trực tiếp tác động tới những luồng vốn đầu tư. Lúc chính phủ thắt chặt chi tiêu công sẽ làm giảm đầu tư và giảm thu nhập, tiết kiệm của dân cư nên sẽ tác động tiêu cực đối với đầu tư chứng khoán.

Lúc xem xét tác động của chính sách chi tiêu công tới TTCK, những nhà nghiên cứu tập trung vào những khoản chi tiêu mang liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới việc tạo ra tài chính hoặc mang tín hiệu thông nhau với kênh huy động vốn từ TTCK, bao gồm: chi đầu tư phát triển, chi trả nợ vay nước ngoài, chi bình ổn ngoại hối…. Để cụ thể hóa đại lượng và mang thể lượng hóa mối tương quan trong nghiên cứu chi tiêu công và TTCK, một trong những tiêu chí kinh tế vĩ mô thường được sử dụng đó là bội chi ngân sách (price range deficit) và trị giá những khoản trái phiếu chính phủ phát hành để bù đắp bội chi ngân sách, đặc trưng là những trái phiếu chính mang kỳ hạn ngắn. Nghiên cứu thực nghiệm của Manuela and Jilija (2006) cũng đã chứng minh giá chứng khoán quyết định tới nhà đầu tư chứng khoán và bị tác động bởi thu chi ngân sách nhà nước.

Thuế:

Là nguồn thu chủ yếu để đảm bảo cho những hoạt động của chính phủ, Thuế làm giảm những khoản thu nhập, do đó làm giảm chi tiêu của khu vực tư nhân tác động tới tổng cầu và sản lượng, cũng mang thể tác động tới đầu tư và sản lượng về mặt dài hạn. thuế là dụng cụ điều tiết nền kinh tế, đối với đầu tư chứng khoán thuế tác động tới lợi nhuận của doanh nghiệp từ đó tác động tới cổ tức cổ phiếu. Đồng thời, thuế thu nhập đối với những nhà đầu tư chứng khoán sẽ tác động tới lợi nhuận của nhà đầu tư. Lúc thuế gia tăng sẽ làm cho lợi nhuận giám do đó giá chứng khoán giảm và mức độ quyến rũ của đầu tư giảm. Thuế là dụng cụ quản lý và điều tiết, thông qua những chính sách thuế làm thay đổi quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán. Lúc TTCK phát triển quá nóng, thuế được vận dụng mang thể là một tác nhân giúp ổn định và định hướng lại thị trường và lúc TTCK u ám thì việc miễn, giảm thuế sẽ phần nào thu hút nhà đầu tư tham gia thị trường, xúc tiến thị trường phát triển ổn định. Thuế còn là một trong những nhân tố quyết định tới đầu tư chứng khoán, là yếu tố mà nhà đầu tư quyết định lựa chọn đầu tư chứng khoán sơ cấp, hay thứ cấp.

Rate this post

Bình luận