Trường hợp nào người đang hưởng lương hưu hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, người đang hưởng lương hưu hằng tháng bị tạm ngừng hưởng lương hưu lúc thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Chấp hành quyết phạt tù nhưng ko thừa hưởng án treo;

– Xuất cảnh trái phép;

– Bị Toà án tuyên bố mất tích.

Rate this post

Bình luận