Trường hợp nào người đang hưởng lương hưu hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, người đang hưởng lương hưu hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

– Xuất cảnh trái phép;

– Bị Toà án tuyên bố mất tích.

Bình luận